Pedagoginen malli immersiivistä virtuaalitodellisuutta hyödyntäviin työturvallisuuskoulutuksiin: Mixed Methods -tutkimus

AERA 2023 Annual Meeting. American Educational Research Association, 13.-16.4.2023, Chicago, IL, USA.

Hanketiedot

Hankenumero
220449

Hakija
Anu Lehikko

Toteuttaja
Anu Lehikko

Lisätietoja
Anu Lehikko
alehikko@ulapland.fi

Toteutusaika
12.4.2023 - 16.4.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 330 euroa

Tiivistelmä

Esitys koskee immersiivistä virtuaalitodellisuutta (IVR) hyödyntävän työturvallisuuskoulutuksen pedagogista kehittämistä empiirisen tutkimuksen avulla. Poikkitieteellinen design-tutkimus on toteutettu tiiviissä yhteistyössä kahden suomalaisen työorganisaation kanssa. Aineistoa kerättiin sekä määrällisin että laadullisin keinoin, ja analyysissä käytetään mixed methods -lähestymistapaa. Tulokset tukevat IVR-oppimisteknologian tarkoituksenmukaista käyttöä työturvallisuuskoulutuksessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anu Lehikko