Peräpohjolan Leader ry:n toiminnan johtamisen kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
116494

Hakija
Peräpohjolan Leader ry

Toteuttaja
Peräpohjolan Leader ry

Lisätietoja
Laura Vilander
laura.vilander@perapohjola.fi

Toteutusaika
1.1.2017 - 30.9.2017

Työsuojelurahaston päätös
11.11.2016
3 450 euroa

Kokonaiskustannukset
6 900 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2017

Tiivistelmä

Peräpohjolan Leader ry:n toiminnan johtamisen kehittämishankkeen tavoitteena on toiminnan johtamisen tutkiminen ja vahvistaminen kaikkiin yhteistyön suuntiin.

Hankkeessa käytetään Montaasiohjauksen menetelmää. Montaasiohjaus on työn tutkimisen ja ohjauksen toteuttamisen välistä vuoropuhelua. Montaasiohjaus perustuu kolmeen alustaan, Kokemukselliseen työnkuvaan, Miniatyyritutkimuksen alustaan ja Eläväkuvakäsikirjoitukseen. Montaasiohjauksen teoria on rakentunut Lapin yliopiston hallinnoimassa yhteistyössä. Konseptin rakentumista on tukenut Työsuojelurahasto.

Hankkeen ulkopuolisena asiantuntija on sosiologi Johanna Nevala.

Hankkeen vastuuhenkilö

Laura Vilander

Tiedote

Montaasiohjaus paljasti tarpeen vahvistaa työyhteisön toimintakykyä

30.9.2017

Peräpohjolan Leader ry toimii maaseudun kehittäjänä Simon, Tervolan, Keminmaan, Kemin, Rovaniemen ja Ranuan alueella. Yhdistyksessä toteutettiin Montaasiohjauksen avulla kehittämishanke, joka paljasti tarpeen vahvistaa työyhteisön toimintakykyä. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Montaasiohjauksen tärkein tehtävä on ohjata työyhteisöä omapohjaiseen tutkimiseen, kehittämiseen ja työelämälle hyödylliseen toimintaan. Se perustuu työn tutkimisen ja ohjauksen toteuttamisen väliseen vuoropuheluun. Montaasiohjauksen keskiössä on elämälle hyödyllinen työ ja ihmisen onnellinen toiminta julkisessa tilassa.

Kehittämishanketta hyödynnettiin myös empiirisenä tapaustutkimuksena Montaasiohjauksen konseptin toteuttamiselle käytännössä. Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Peräpohjolan Leader ry:n toiminnanjohtaja Laura Vilander ja ulkopuolisena asiantuntija sosiologi Johanna Nevala.

Kolme ohjauksellista alustaa

Hankkeessa käytetty Montaasiohjauksen menetelmä on Lapin yliopistossa konseptoitu työnohjauksen menetelmä, joka perustuu kolmeen ohjaukselliseen alustaan: Kokemukselliseen työnkuvaan, Miniatyyritutkimuksen alustaan ja Eläväkuvakäsikirjoitukseen.

Ensimmäisellä alustalla luonnostellaan Kokemuksellinen työnkuva. Työskentely perustuu kuvallisuuteen ja kokemukselliseen kerrontaan. Toisen alustan, Miniatyyritutkimuksen, luonne on elokuvamainen. Ajankohtaisista ilmiöistä tehdään miniatyyritutkimuksia, jotka voivat olla tieteellisiä, taiteellisia, journalistisia tai reflektoivia. Kolmannen alustan eli Eläväkuvakäsikirjoituksen avulla rakennetaan esitys itselle, osaksi työn uutta käyttöteoriaa.

Kehityshankkeen jatkotoimena käynnistettiin työnohjaus

Hankkeeseen osallistui Peräpohjolan Leader ry:n silloinen henkilöstö yhdessä hallituksen kanssa.

Kehityshankkeen alkuperäisenä ideana oli rakentaa vahvaa johtamista ja johtamisen käyttöteoriaa, mutta Montaasiohjaus paljasti tarpeen vahvistaa työyhteisön toimintakykyä. Hankkeen kuluessa sen tavoitteet määriteltiinkin uudelleen ja ensisijaiseksi tutkimus- ja kehittämiskohteeksi muodostui sisäisen yhteistyön ja toiminnan parantaminen.

Hankkeen valmistuttua Peräpohjolan Leader ry:n hallituksen puheenjohtaja esitti hallituksen kokouksessa jatkotoimiksi hallituksen ja toiminnanjohtajan yhteisen työnohjauksen aloittamista.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Peräpohjolan Leader ry:n toiminnan johtamisen kehittämishanke. http://https://www.tsr.fi/documents/20181/303551/116494-loppuraportti-Loppuraportti_julkinen.pdf

. Loppuraportti. 2018. 6 sivua.