Perheystävällinen työpaikka -ohjelman ja perheystävällisyys-merkin tuotteistaminen

Hanketiedot

Hankenumero
117294

Hakija
Väestöliitto ry

Toteuttaja
Väestöliitto ry

Lisätietoja
Lassi Köppä
lassi.koppa@vaestoliitto.fi

Toteutusaika
1.5.2018 - 30.9.2018

Työsuojelurahaston päätös
16.5.2018
23 000 euroa

Kokonaiskustannukset
35 293 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2018

Tiivistelmä

Väestöliitto ry lanseerasi 31.10.2017 Perheystävällinen työpaikka -ohjelman (http://perheystävällinentyöpaikka.fi). Ohjelma tarjoaa työnantajia aktivoivan tuetun prosessin kehittää organisaatiossa työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytäntöjä ja pelisääntöjä. Lisäksi se tarjoaa kullekin työnantajalle mahdollisuuden profiloitua perheystävällisenä ja sosiaalisesti vastuullisena työnantajana. Riittävän perheystävällisyyden tason saavuttaneille työnantajille myönnetään Perheystävällinen työpaikka -tunnus.

Ohjelman tiedon- ja dokumentinhallintajärjestelmää varten tehdään hankkeessa arkkitehtuurimäärittely ja ja benchmarkataan markkinoilla olevia valmisohjelmistoja. Tavoitteena on mahdollistaa tietojen jakaminen ohjelmaan osallistuvien työnantajien ja Väestöliiton kesken. Järjestelmä tukee ohjelmassa etenemiseen liittyvää tiedon ja dokumenttien hallintaa.

Ohjelman palvelumuotoilulla varmistetaan, että ohjelmakokonaisuus on helposti markkinoitavissa ja helposti viestittävissä. Palvelumuotoilua kehitetään kahdessa työpajassa. Työpajoissa pureudutaan ohjelman etenemisen prosesseihin. Palvelumuotoilun kohteina ovat ohjelman seurantakäynnit ja henkilöhaastattelut. Lisäksi testataan yritysten johtoryhmille suunnattua interventiota.

Tulokset ovat käytettävissä heti toteutettujen toimenpiteiden jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.4.2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Lassi Köppä

Tiedote

Työnantaja, haluatko profiloitua perheystävällisenä työpaikkana?

30.9.2018

Väestöliitto on kehittänyt palvelutuotteen, jonka avulla työnantajat voivat profiloitua perheystävälliseksi. Riittävän perheystävällisyyden tason saavuttaneille työnantajille myönnetään Perheystävällinen työpaikka -tunnus.  

Palvelutuote perustuu Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa saatuun kokemukseen ja työvälineisiin. Perheystävällinen työpaikka -ohjelma toteutettiin vuosien 2015-2018 välisenä aikana.  

Työsuojelurahaston tukeman tuotteistushankkeen avulla pyrittiin muotoilemaan ohjelmaa vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeita. Tavoitteena oli myös tunnistaa asiakkaiden ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä ja jäsentää asiakkaita erilaisiin asiakasprofiileihin.  

Lopputuloksena syntyi neljä erilaista asiakasprofiilia ja niiden mukaiset käyttäytymismallit sekä asiakkaan kokema arvo. Palvelupolku jäsentää palveluprosessia asiakkaan näkökulmaan ja avaa asiakkaalle visuaalisesti etenemispolkua. Palvelupolku on geneerinen vaiheistettu kehittämisen prosessi yrityksen näkökulmasta periaatteessa minkä tahansa hr-asian kehittämiseksi.

Tiedon- ja dokumentinhallintajärjestelmässä lähtökohtana oli löytää järjestelmä, joka tukee prosessimaisesti etenevässä ohjelmassa mukanaolevia organisaatioita, välittää dokumentteja organisaatioiden välillä sekä auttaa asiakassuhteiden kokonaisvaltaista hallintaa. Palvelupolkua voivat hyödyntää ja soveltaa muunkin tyyppistä henkilöstön kehittämispalvelua, kuin perheystävällisyyden kehittämistä tarjoavat organisaatiot.  

Palvelutuotteen potentiaalisia käyttäjiä ovat kaikki suomalaiset työnantajat. Uutta palvelutuotetta on pilotoitu 25:ssä organisaatiossa, jotka löytyvät täältä: http://www.perheystavallinentyopaikka.fi/miksi-mukaan/mukana-olevat-yritykset/.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Avaa

. Loppuraportti. 3 sivua.