Pesulatyöskentelyn turvallisuuden kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
117434

Hakija
SAKUPE OY

Toteuttaja
SAKUPE OY

Lisätietoja
Maria Alaranta
maria.alaranta@sakupe.fi

Toteutusaika
1.11.2017 - 1.2.2018

Työsuojelurahaston päätös
8.11.2017
3 129 euroa

Kokonaiskustannukset
6 258 euroa

Tulokset valmistuneet
1.2.2018

Tiivistelmä

Pesuloissa käsitellään viikoittain asiakaslaitosten sammutusasuja. Kehittämishankkeessa on kysymys asbestille altistuneiden sammutuspukujen varustehuollon kehittämisestä niin, että lopputuloksen pohjalta luodaan ohjeistus asbestille kontaminoituneiden sammutusasujen oikeaan ja turvalliseen käsittelyyn varustehuollossa ja pesuloissa. Osana kehittämishanketta pesuloissa mitataan kontaminoituneiden sammutusasujen aiheuttama asbestikuitupitoisuus pesulatyöntekijöiden hengitysvyöhykkeellä ja lähiympäristössä. Lisäksi mittausten perusteella voidaan määritellä sammutusasujen puhdistumistehokkuus pesuprosessissa sekä pesukoneiden puhtautta kontaminoituneiden sammutusasujen pesun jälkeen. Mittauksissa saadaan tietoa siitä, kuinka kuidut käyttäytyvät pesuprosessissa. Saatujen tulosten avulla voidaan arvioida nykyisten käytänteiden turvallisuutta pesulatyöntekijöiden altistumisen näkökulmasta ja tarkistaa ja kehittää käsittelyyn liittyvää ohjeistusta työturvallisuuden näkökulmasta mm. suojavarusteiden käytön sekä käsittelymenetelmien osalta.

Asiantuntijatahona toimii Työterveyslaitos. Hanke liittyy tutkimushankkeeseen (TSR, hankenumero 117083), jota tehdään rinnan tämän hankkeen kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Alaranta