Physician Health and Resiliency in the 21st Century, 3.-5.10.2010, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
110442

Hakija
Pirjo Lindfors

Toteuttaja
Pirjo Lindfors

Lisätietoja
Pirjo Lindfors
pirjo.lindfors@kolumbus.fi

Toteutusaika
15.11.2010 - 15.11.2010

Työsuojelurahaston päätös
21.10.2010
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
1 668 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2010

Tiivistelmä

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirjo Lindfors

Tiedote

Iso osa nukutuslääkäreistä haluaa vaihtaa ammattia

15.11.2010

Pirjo Lindfors osallistui 3.–5. lokakuuta 2010
Chicagossa pidettyyn lääkäriterveyskongressiin. Hän esitteli
tutkimusta, jonka mukaan lähes kolmannes vastanneista anestesia-
eli nukutuslääkäreistä halusi vaihtaa ammattinsa toiseen
lääkäriammattiin ja 43 prosenttia muuhun ammattiin. Tärkeimmät syyt
olivat ristiriidat työyhteisössä ja huono työn hallinta.
Työsuojelurahasto tuki Lindforsin Yhdysvaltain-matkaa stipendillä.

 

Kongressin järjestelyistä Lindfors kehuu etenkin sitä, että
luentojen jälkeen järjestettiin 1,5 tunnin keskustelu noin 15
hengen ryhmissä. Hän toivoo, että tästä otettaisiin mallia.

 

Lindfors esitteli kongressissa kolme posteria. Niiden mukaan
anestesialääkärit päivystävät suomalaislääkäreistä eniten, jopa 38
tuntia kerralla. Yli kaksi kolmasosaa vastanneista tunsi stressiä,
pääosin työstä sekä työn ja perheen yhteen sovittamisesta.

 

Työssä ahdistavat varsinkin kiire ja työn määrä juuri
päivystämisessä. Runsas päivystäminen lisää vakavaa stressiä ja
sairauslomia. Hyvä työn hallinta ja organisaation oikeudenmukaisuus
näyttävät vähentävän raskaiden sairaalapäivystysten stressioireita.
Naiset kärsivät stressioireista selvästi enemmän kuin miehet.

 

Neljäsosalla itsemurhariski, silti yleensä
työtyytyväisiä


 

Joka neljäs vastaaja sanoi harkinneensa itsemurhaa. Pääsyinä ovat
huono terveys ja vähäinen sosiaalinen tuki. Työssä ahdistavat
etenkin ristiriidat työyhteisössä ja päivystysstressi. Riski
kaksinkertaistuu aina, kun ilmaantuu uusi riski edellisen lisäksi.

 

Lisäksi Lindfors esitelmöi anestesialääkäreiden tyytyväisyydestä.
Hän yllätti, että nämä erikoislääkärit ovat stressistään huolimatta
melko tyytyväisiä työhönsä ja elämäänsä. Näin varsinkin, jos oma
työ on hallinnassa, ja organisaatio tuntuu oikeudenmukaiselta.

 

Työtekijät ovat miehillä tärkeämpiä kuin naisilla. Naisilla
korostuu perhe-elämän tärkeys, ja naiset tekevät kotitöitä enemmän
kuin miehet. Naisilla on vähemmän pysyviä työsuhteita ja
mahdollisuuksia hallita työtään kuin miehillä.

 

Lääkärien terveyttä on tutkittu vähän

 

Pirjo Lindfors huomasi Chicagossa olevansa hyvin perillä lääkärien
itsemurhia käsittelevistä tutkimuksista. Maailmassa aiheen
tutkijoita on vähän.

 

Lindfors tutustui
Kristiina Toivolan ajatuksiin psykodynaamisen
ryhmäterapian antamisesta lääkäreille. Lindfors ja Toivola haluavat
Lääkäriliittoon syrjäytyneiden lääkärien kuntoutusohjelman.

 

Lindforsin kongressiesitykset perustuvat artikkeleihin, jotka ovat
osa hänen huhtikuussa 2010 tarkistettua väitöskirjaansa (104266)
Work-related well-being of Finnish anesthesiologists.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Work-related well-being of Finnish anesthesiologists. Lindfors P.M.*, Nurmi K.E, Elovainio M., Leino T. *Hjelt-Institute and Helsinki University Central Hospital, Deparment of Anesthesia and Intensive Care, Helsinki, Finland Avaa

http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/physician-health/icph-presentations.shtml

http://www.ama-assn.org