Pidempään töissä – tutkimus työuran pituudesta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä ikääntyvillä kuntatyöntekijöillä

Hanketiedot

Hankenumero
118060

Hakija
Turun yliopisto Kansanterveystiede

Toteuttaja
Turun yliopisto Kansanterveystiede

Lisätietoja
Sari Stenholm
sari.stenholm@utu.fi

Toteutusaika
1.8.2018 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2018
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
252 345 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2020

Tiivistelmä

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää 1) ikääntyneen kuntatyöntekijän työhön, terveyteen ja elämäntilanteeseen liittyviä tekijöitä, jotka ennustavat laskennallista eläkeikää pidempää työuraa, 2) työssään jatkavien työntekijöiden odotuksia työstä ja eläkkeellä olosta eläkeiän lähestyessä ja sen jälkeen, 3) auttaako työuran pidentäminen pysymään terveenä ja toimintakykyisenä verrattuna niihin, jotka vastaavassa iässä ovat siirtyneet vanhuuseläkkeelle.
Hanke pohjautuu Finnish Retirement and Aging (FIREA) – seurantatutkimukseen, jossa ikääntyviä kuntatyöntekijöitä (n=6,200) seurataan vuosittaisilla kyselyillä ennen ja jälkeen henkilökohtaisen eläkeiän täyttymistä (www.utu.fi/firea). Tutkimusaineiston analysoinnissa käytetään pitkittäisaineistoon soveltuvia tilastollisia menetelmiä sekä avointen kysymysten osalta laadullisia tutkimusmenetelmiä.

Hanke tuottaa uutta ja ajantasaista tietoa paitsi yksilön ja työhön liittyvien tekijöiden ja työuran pidentämisen välisistä yhteyksistä, myös työn merkityksestä ikääntyneiden ihmisten terveyden ja toimintakyvyn tukijana. Tulokset julkaistaan suomenkielisissä ja kansainvälisissä tutkimusjulkaisuissa sekä Työsuojelurahaston nettisivuilla julkaistavassa loppuraportissa. Tulokset ovat käytettävissä loppuvuodesta 2020.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Stenholm