Piilevä osaaminen työn näkyväksi voimavaraksi

Hanketiedot

Hankenumero
190038

Hakija
Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Toteuttaja
Ihmispyörä

Lisätietoja
Minna Ruoranen
minna.ruoranen@ksshp.fi

Toteutusaika
5.2.2019 - 5.6.2019

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2019
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tulokset valmistuneet
21.9.2020

Tiivistelmä

Hankkeessa sovelletaan äänettömän ammattitaidon, työyhteisötaitojen ja toimivan työyhteisön integroivia tutkimuksia. Erityiskohteena on terveydenhuollon asiantuntijoiden tutkimukset, joissa on tarkasteltu sosiaalisten taitojen merkitystä vaikuttavan työn ja merkityksellisyyden edistäjänä. Tekoälylliset osaamiskartta-analyysit ja tutkimukset ovat toinen tärkeä sovellettava tutkimusala. Niiden avulla vahvistetaan tietoisuutta tärkeistä ja usein piileviksi jäävistä sosiaalista taidoista ja työasenteista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Ruoranen

Tiedote

Piilevä osaaminen näkyväksi voimavaraksi

21.9.2020

Tiivistelmä

Piilevä osaaminen näkyväksi voimavaraksi -hankkeessa etsittiin terveydenhuollon ammattilaisten,
kirurgien (ortopedien) äänettömän ammattitaidon ydinosaamista erityisesti sosiaalisten taitojen
osalta.

Lähtökohdat

Tavoitteena oli päästä perille siitä, mitä muun muassa työyhteisöllisiä, johtamisen ja
ammatti-identiteetin alueita uransa alussa olevat ja kokeneet lääkärit pitävät keskeisimpänä.

Kohderyhmät

Keski-Suomen keskussairaalan ortopedian yksikkö, erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit.

Menetelmät

Asiantuntijoiden haastattelut ja työpaja-työskentely Jari Vuoren johdolla. Hankkeessa pyrittiin tuottamaan tietoa kokeneiden ja alottelevien ortopedien piilevän tiedon eroista ja yhtäläisyyksistä. Sinänsä ei uusi ajatus.

Vaikuttavuus

Keski-Suomen keskussairaalan näkökulmasta hankkeen tuloksilla ei ollut suurta merkitystä. Hanke ei kyennyt jäsentämään piilevää tietoa siten, että tulosten pohjalta olisi voitu esim. toteuttaa koulutuksia ja kehittää piilevän osaamisen osaamisalueita.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tekoälyohjelman jatkokehittämistä tarvitaan ja siihen varmasti tullaan palaamaan jatkossa. Mutta työelämän edustajien työajan käyttäminen tällaiseen on liian kallista veronmaksajille. Tekoälyn valjastaminen paremmin ko. käyttöön tulee kehittää muulle tavoin jatkossa.

Aineisto

Jari Vuori & Harri Ketamo. Piilevä osaaminen työn näkyväksi voimavaraksi. Loppuraportti. 2019 Avaa