Pinnoittamon työhygienian parantaminen

Hanketiedot

Hankenumero
113383

Hakija
TTT Technology Corporation

Toteuttaja
TTT Technology Corporation

Lisätietoja
Petri Keski-Korpela
petri.keski-korpela@tttgroup.com

Toteutusaika
15.12.2013 - 31.5.2014

Työsuojelurahaston päätös
18.12.2013
8 100 euroa

Kokonaiskustannukset
16 200 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2014

Tiivistelmä

TTT Groupin Akaan tehtaalla pinnoitetaan termisellä ruiskutuksella metallituotteita. Monet pinnoitusmateriaalit sisältävät raskasmetalleja. Menetelmää käytettäessä syntyy runsaasti hienojakoista metallipölyä ja melua. Hankkeessa etsitään ratkaisut työhygieenisten olosuhteiden ja sisäilman laadun parantamiseksi pinnoittamossa.

Selvitettävät toimenpidevaihtoehdot käsittävät kokonaisilmanvaihdon tehostamisen sekä laitekohtaisten kohdepoistojen kehittämisen ja mitoituksen. Lisäksi huomioidaan lämmön talteenottoratkaisut, joilla parannetaan hallien ilmanvaihdon energiataloudellisuutta ja työntekijöiden työolosuhteita.

Kehittämishankkeessa suunniteltuja ratkaisuja metalliruiskutus työhygieenisten olojen ja sisäilman laadun parantamiseksi voidaan soveltaa myös muilla aloilla, joissa altistutaan vastaavanlaiselle kuormitukselle.

Kehittämishankkeen toteuttava asiantuntija on Markku Tapola.

Kehittämishankkeen tulokset ovat käytettävissä 20.10.2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Petri Keski-Korpela

Tiedote

Metallipölyt koteloon pinnoittamossa

31.5.2014

TTT Technology Oy:n Akaan tehtaassa suunniteltiin ratkaisut
pinnoittamon hienopölyn ja melun torjuntaan. Ilmanvaihdon
kunnostuksessa huomioitiin myös ilmansuojelu ja
energiataloudellisuus.

TTT Technology Oy:n tehtaalla pinnoitetaan metallituotteita
termisellä ruiskutuksella. Menetelmän käytössä syntyy runsaasti
hienojakoista metallipölyä ja melua. Monet pinnoitusmateriaalit
sisältävät raskasmetalleja.

Työsuojelurahaston tukema kehittämishanke alkoi Työterveyslaitoksen
tekemällä altistumiskartoituksella. Sen jälkeen mittauksissa
selvitettiin altistuminen pölylle sekä melun määrä, joka
yliääniruiskutuksessa (HVOF) ylitti 120 desibeliä. Hankkeen
ulkopuoliseksi asiantuntijaksi valittiin DI
Markku Tapola insinööritoimisto AX-LVI Oy:stä.
Korjausvaihtoehdot käsiteltiin yhdessä tehtaan henkilöstön kanssa.

Ongelmakohteisiin työkopit

Valitussa toteuttamisvaihtoehdossa meluavat ja pölyävät työkohteet
ja laitteet on koteloitu. Hionnassa, plasma-, liekki- ja
yliääniruiskutuksessa sekä raepuhalluksessa syntyvät pölyt imetään
erillisellä automatisoidulla pölynpoistojärjestelmällä.

Kahteen ongelmakohteeseen suunniteltiin oma suljettava työkoppi
(robotti- ja tasopinnoituskoppi). Niiden poistojärjestelmä avataan
manuaalisesti keskuspölynpoistojärjestelmään tuotantokoneiden
toiminta-ajaksi. Plasma/HVOF- ja liekkiruiskutuspisteeseen tuli
etuseinäverholla varustettu ”vetokaappi”.

Koteloiden ja koppien meluntorjunta varmistetaan eristämällä, ja
tuloilma-aukot varustetaan ääniloukuilla.

Lämpö talteen

Myös yleisilmanvaihtoa on parannettu tehostamalla ilmavirtaa.
Ilmanvaihdossa oli jo valmiiksi lämmön talteenotto, jossa
pölynpoistojärjestelmän puhdistettu poistoilmavirta johdetaan
yleisilmanvaihtokojeen poistopuhaltimelle ja puhalletaan ulos
lämmön talteenoton kautta.

Kesäisin puhdistettu poistoilma johdetaan ennen lämmön talteenottoa
suoraan ulos.

Kehittämishankkeen tuottamilla ratkaisuilla parannetaan
työhygieenisiä oloja sekä pinnoittamossa että sitä ympäröivissä
tuotantohalleissa. Ratkaisuja voidaan soveltaa myös muilla aloilla,
joilla altistutaan vastaavanlaiselle kuormitukselle.

Toimittaja
Päivi Haavisto

Aineisto

Tapola Markku. 2014. Pinnoittamon työhygienian parantaminen – tiivistelmä. Avaa