Pirkkalan kunnan esimiehet työhyvinvoinnin kehittäjiksi

Hanketiedot

Hankenumero
115195

Hakija
Pirkkalan kunta

Toteuttaja
Pirkkalan kunta

Lisätietoja
Jenni Harjula
jenni.harjula@pirkkala.fi

Toteutusaika
1.3.2015 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
3.3.2015
25 200 euroa

Kokonaiskustannukset
55 200 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on edistää Pirkkalan kunnan henkilöstön työhyvinvointia vahvistamalla esimiesten työhyvinvointiin liittyvää kehittämisosaamista ja kehittäjäroolia. Hankkeen aikana luodaan esimiehille työhyvinvoinnin kehittämisen toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myöhemmin koko organisaatiossa.

Hanke koostuu esimiehille järjestettävistä työpajoista, koulutuksesta, konsultoinnista sekä työhyvinvoinnin kehittämisessä apuna toimivan sähköisen esimiestyökalun käyttöönotosta. Hankkeeseen osallistuvien pilottiorganisaatioiden työhyvinvoinnin tilaa kartoitetaan sekä hankkeen alussa että lopussa työhyvinvointikyselyllä.

Työpajatyöskentelyn tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvat esimiehet pääsevät yhdessä työstämään sitä, millaista työhyvinvointiin liittyvää kehittämisosaamista he työssään ja omissa organisaatioissaan ensisijaisesti tarvitsevat. Hankkeessa järjestettävän koulutuksen tavoitteena on lisätä esimiesten tietoa ja ymmärrystä työhyvinvoinnista, sen osa-alueista ja kehittämisestä.

Hankkeeseen osallistuu neljä pilottiorganisaatiota, joista mukaan tulevat sekä esimiehet että työntekijät. Pilottiorganisaatioissa kehittämisprosessi toteutetaan laajana. Tämän lisäksi hankkeeseen osallistuu 16 esimiestä muista kunnan organisaatioista. He osallistuvat vain osaan kehittämisvaiheista.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2016 lopussa. Tampereen yliopisto, JKK, Synergos, työhyvinvoinnin tutkimusryhmä, tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Harjula

Tiedote

Henkilöstön osallistaminen rakentaa vuorovaikutusta

31.12.2016

Pirkkalan kunnan henkilöstön kehittämishankkeessa syntyi toimintamalli, jonka on määrä edistää kunnan henkilöstön työhyvinvointia ja vahvistaa esimiesten kehittämisosaamista. Malli koostuu henkilöstön osallistamisesta ja rakentavan vuorovaikutuksen edistämisestä.

Malliin kuuluu myös kunnan sisäisten internetsivujen työhyvinvointiosio. Työsuojelurahasto rahoitti kehittämishanketta, jossa asiantuntijana toimi työhyvinvoinnin tutkimusryhmä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

Sairauspoissaolojen pitäisi vähentyä

Hanke sisälsi esimiehille ja työyhteisöille työpajoja, koulutusta ja sähköisen esimiestyökalun käyttöönoton. Työterveyshuolto osallistui aktiivisesti hankkeen toteutukseen.

Pirkkalassa käynnistettiin kehittämishanke, kun työpaikoilla oli havaittu työhyvinvoinnin puutteita. Ne näkyivät muun muassa työntekijöiden runsaina sairauspoissaoloina. Lähinnä sairauspoissaolojen hallintaan kunta haki eväitä kehittämishankkeesta.

Pirkkalan kunnan henkilöstön keski-ikä on korkeahko, ja monet työtehtävät ovat fyysisesti tai henkisesti raskaita.

Mittaukset näyttävät hyvää

Mittaustulokset todentavat henkilöstön työhyvinvoinnin kehittyneen hankeaikana. Erityisesti työyhteisön ja tiimin toimivuus arvioitiin jokaisessa pilottityöpaikassa paremmaksi lopussa kuin alussa. Selkeimmin parani johtaminen. Mittausten mukaan esimiesten rooli työhyvinvoinnin kehittäjinä vahvistui. Vuorovaikutus ja ilmapiiri työyhteisöissä paranivat, mikä näkyi aiempaa vapautuneempana ilmapiirinä ja avoimena keskusteluna.

Hankkeen vaikuttavuutta arvioitiin kyselyllä, joka tehtiin pilottityöpaikkojen henkilöstölle. Työpajoissa esimiehet tekivät yhteenvedon hankkeen hyödyllisyydestä.

Sairauspoissaolojen määrän kehityksen näkee vasta myöhemmin. Kunta jatkaa yhteistyön kehittämistä työterveyspalvelun kanssa.

Hankkeessa kehitettyjä ja opittuja hyviä käytäntöjä jaetaan vuonna 2017. Muun muassa esimiehiä on tarkoitus kouluttaa laajasti koko organisaatiossa.

Nettisivusto esimiesten omaan opiskeluun

Esimies – kehitä työhyvinvointia! -sivusto näyttää toimivan parhaimmin esimiesten itseopiskelun välineenä, joskin tähän lienee hankala irrottaa työaikaa. Kun sivusto liitetään kunnan sisäisille internetsivuille tulevaan työhyvinvointiosioon, sivuston käyttö helpottunee.

Työhyvinvointiosioon kootaan lisäksi henkilöstön työhyvinvointia tukevia työkaluja, joita ovat kunnan ohjeistukset, sisäiset työhyvinvoinnin tukimuodot, käytännöt ja päätökset.

Lisäksi työhyvinvointiosioon linkitetään organisaatioiden työhyvinvointia tukevia sivustoja. Uuden osion on tarkoitus olla hyödynnettävissä vuonna 2017.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Anna Koski, Jaana-Piia Mäkiniemi, Kirsi Heikkilä-Tammi ja Jenni Harjula. Avaa

.