Pirstoutuvatko työurat?

Hanketiedot

Hankenumero
117355

Hakija
Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätietoja
Satu Ojala
satu.ojala@tuni.fi

Toteutusaika
1.8.2018 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
18.1.2018
200 000 euroa

Kokonaiskustannukset
307 620 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2020

Tiivistelmä

Globaalin kilpailun ja teknologisen kehityksen seurauksena työn sisällöt ja toimialat ovat alati muutoksessa, jopa murroksessa. Osassa arvioita puhutaan ammattien katoamisesta, toisissa muistutetaan robotteja pelätyn jo vuosikymmeniä. Muutos osuu monin tavoin teollisuuden vientialoihin, joiden työntekijöiltä vaaditaan yhä pidemmälle erikoistunutta osaamista ja jatkuvaa muutosvalmiutta. Uudet työpaikat syntyvät joko aiempaa korkeammalle tai matalammalle osaamistasolle. Arvioimme näiden työn muutosten vaikutuksia työntekijöiden työuriin. Kysymme, miten työurat ovat kehittyneet teollisuusaloilla ja eri koulutustasoilla viime vuosikymmeninä verraten kaikkiin työikäisiin. Aineistomme, Tilastokeskuksen työntekijä–työnantaja-aineisto FLEED seuraa vuodesta 1988 alkaen jokaista kunakin vuonna työikäiseen väestöön tullutta henkilöä vuoteen 2014 saakka. Tutkimme metsä-, metalli- ja kemian alojen palkansaajien työllisyyttä, tuloja, työpaikan ja toimialan vaihtoja sekä uudelleenkouluttautumista eri koulutustasoilla. Kysymme myös, näkyvätkö tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit, jotka ennakoivat yritysten uudistumista, työntekijöiden myönteisenä urakehityksenä. Analyysit suunnitellaan ja tuloksista keskustellaan työmarkkinajärjestöjen ja ammattiliittojen kanssa. Tulokset tuottavat toimiala- ja koulutustasokohtaista pitkittäistä tietoa työurista. Tulokset julkaistaan syksyllä 2020 artikkelikokoelmana Työurat teknologisen murroksen teollisuustoimialoilla sekä tieteellisinä julkaisuina.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Ojala