Pitkäkestoinen COVID-19 ja työkyky – merkkiaineiden kartoittaminen geenien toimintaa tutkimalla

Hanketiedot

Hankenumero
220118

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Hille Suojalehto
hille.suojalehto@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2022 - 31.10.2024

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2022
69 000 euroa

Kokonaiskustannukset
132 440 euroa

Tiivistelmä

Pitkäkestoisia oireita esiintyy 10-30 %:lla aikuisista COVID-19 infektion jälkeen. Oireena on uupumusta ja neurokognitiivisia oireita, jotka haittaavat työ- ja toimintakykyä. Tilan tunnistamiseen ei ole diagnostisia testejä ja biologiset mekanismit tunnetaan puutteellisesti. Tässä hankkeessa tunnistamme pitkäkestoiseen COVID-19 oireiluun liittyviä merkkiaineita ja mekanismeja geenien toimintaa tutkimalla sekä oireiden vaikutuksia työ- ja toimintakykyyn sekä työhön paluuseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hille Suojalehto