Platformi-työntekijän työoikeudellinen asema ja suoja

Hanketiedot

Hankenumero
118008

Hakija
Annika Rosin

Toteuttaja
Annika Rosin

Lisätietoja
Annika Rosin
Rosin1@hotmail.com

Toteutusaika
1.6.2019 - 31.5.2020

Työsuojelurahaston päätös
12.2.2018
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2020

Tiivistelmä

Stipendiä käytetään tutkimuksen suorittamiseksi platformi-työntekijöiden työoikeudellisesta asemasta. Tutkimuksen tarkoitus on vastata kysymykseen, kuuluvatko digitaalisten alustojen kautta työskentelevät työntekijät Suomessa työoikeuden sovellusalaan tai ei. Platformi-työn tekijän työoikeudellisen statuksen selvittämiseksi analysoidaan platformi-työn ominaisuuksia ja niiden vastaavuutta työsuhteen tunnusmerkkeihin. Työoikeus on rakennettu idealle, että tavanomainen työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva kokopäivätyö työnantajan tiloissa. Muiden, epätyypillisten työmuotojen sijoittaminen työoikeuden sovellusalaan on vaikeampaa ja vaati ymmärrystä työsuhteiden muutoksesta ja osaamista tulkita työoikeutta laajemmin kuin perinteisen työsuhteen näkökulmasta. Koska platformi-työ poikkeaa merkittävästi perinteisestä työsuhteesta, on platformi-työntekijöiden sijoittaminen työoikeuden sovellusalaan monimutkaista vaatiessaan monen perinteisestä työsuhteesta poikkeavan ominaisuuden arvioimista. Stipendillä tehtävä työ on oikeusdogmaattista ja vertailevaa tutkimusta, jossa analysoidaan eri maiden (Suomi, Viro, Iso-Britannia), EUn ja Kansainvälisen Työyhteisön lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Tutkimus pohjautuu akateemiseen keskusteluun työoikeuden sovellusalasta, tavoitteista ja merkityksestä ja liittyy muiden epätyypillisten työmuotojen tutkimukseen. Työn tulokset julkaistaan kansainvälisen referee-arvioidun artikkelin muodossa ja ovat käytössä hankkeen päättymispäivänä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annika Rosin