Pohjoismaisen Ergonomiayhdistyksen 48. konferenssi NES2016 – Ergonomics in Theory & Practice, Kuopio 14.8-17.8.2016

Hanketiedot

Hankenumero
115380

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Kimmo Räsänen
kimmo.rasanen@uef.fi

Toteutusaika
1.12.2015 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.11.2015
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
73 443 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

NES2016–konferenssi on 48. Pohjoismaisen Ergonomiayhdistyksen (Nordic Ergonomics Society, NES) vuosittain järjestettävä kansainvälinen ergonomian alan tieteellinen konferenssi. Vuonna 2016 konferenssi järjestetään Kuopiossa. NES-konferenssi kerää yhteen runsaan monitieteisen ja -ammatillisen kansainvälisen asiantuntijajoukon. Kyseesä on tieteellinen konferenssi, jossa on mahdollista esittää myös kokemuksia ja tuloksia käytännön työelämän kehittämishankkeista. Konferenssi tarjoaa erinomaisen tilaisuuden alan tutkijoiden, jatko-opiskelijoiden ja käytännön toimijoiden tiedon vaihtoon ja verkostoitumiseen.

NES2016-konferenssin otsikkona on “Ergonomics in Theory & Practice”. Konferenssin teemat liittyvät laajasti ergonomian ja työterveyshuollon keskeisiin sisältöihin, fyysiseen, kongnitiiviseen ja organisatoriseen ergonomiaan. Alateemoina ovat esimerkiksi työhyvinvointi, kestävä kehitys työelämässä, työkuormituksen mittaaminen, näkemisen ergonomia, ikääntyvä työvoima, esteettömyys ja käytettävyys, palautuminen ja työstressi, työturvallisuus, työajat, työ ja pitkäaikaisairaudet sekä ammattitaito ja osaaminen työelämässä. Konferenssissa teemoista alustavat ulkomaiset ja suomalaiset keynote-puhujat (yhteensä 5 key note puhujaa). Aihealueita käsitellään konferenssin 4-5 rinnakkaissessiossa yhteensä noin 120 suullisessa esityksessä ja posterisessiossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kimmo Räsänen

Tiedote

Konferenssi edistää ergonomiaoppien leviämistä

31.12.2016

Pohjoismaisen Ergonomiayhdistyksen (NES) 48. vuosikonferenssi järjestettiin kylpylähotelli Kunnonpaikassa Siilinjärvellä 14.–17. elokuuta 2016. Tapahtuma pyrki siirtämään ergonomiatietoa aiempaa paremmin työterveyshuoltoon.

Osallistujia tuli 13 maasta 103. Järjestäjinä toimivat Itä-Suomen yliopisto, Työterveyslaitos, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Suomen Ergonomiayhdistys. Työsuojelurahasto tuki konferenssin järjestämistä.

Sekä tutkimuksen että työterveyden tietoa

NES2016-konferenssi tarjosi ajankohtaista tutkimustietoa sekä ergonomian ja työterveyden käytäntöjä. Konferenssin avainesityksissä käsiteltiin muun muassa ikääntymistä ja työhyvinvointia. Suullisia esityksiä kuultiin yli 50. Niissä paneuduttiin muun muassa hoitotyön ergonomiaan ja maataloustyön erityisongelmiin.

Ohjelmaan sisältyi myös kaksi työpajaa. Niistä toisessa keskityttiin ergonomiaan, kun sairaaloissa otetaan käyttöön lean-toimintatapa. Toisessa työpajassa ajantasaistettiin suosituksia, joiden on tarkoitus ehkäistä raskaiden nostojen terveyshaittoja.

Konferenssin näyttelyosastolla esiteltiin ergonomiaratkaisuja sekä työhyvinvointituotteita ja -palveluja.

Palaute oli hyvä

Konferenssin järjestäjät keräsivät palautetta, joka osoittautui asteikolla 1–5 hyväksi. Sosiaalinen ohjelma sai korkean 4,7-arvosanan (vaihteluvälinä 4–5), käytännön järjestelyt arvioitiin keskimäärin 4,5:ksi (vaihtelu 3–5) ja tieteellisen tason keskiarvoksi saatiin 4,2 (vaihtelu 3–5).

Konferenssin markkinointi aloitettiin Suomessa keväällä 2015. Järjestelytoimikunta kohdisti markkinointia etenkin Itä-Suomen yliopistosta valmistuneille terveystieteiden maistereille ja nykyisille opiskelijoille sekä työterveyslääkäreille, -hoitajille ja -fysioterapeuteille. Markkinoinnissa käytettiin pääasiassa sähköpostia ja kirjallista materiaalia.

Verkkosivut avattiin kesällä 2015. Järjestelytoimikunnan edustajat markkinoivat Siilinjärven konferenssia jo edellisessä eli NES2015-konferenssissa, Norjan Lillehammerissa.

Sisäinen netti päivitti ja arkistoi

Markkinoinnista pidettiin muistiota suljetussa verkkoympäristössä, jossa markkinointisuunnitelma – kohderyhmä, toteutustapa, aikataulu, vastuuhenkilö – oli näkyvissä koko hankeajan. Järjestelytoimikunta myös säilyttää konferenssin aineistot tässä suljetussa verkossa.

Lehdistötilaisuus järjestettiin Kunnonpaikassa 15. elokuuta 2016, ja Savon Sanomat julkaisi jutun seuraavana päivänä.

Konferenssin Facebook-sivut ja Instagram-kuvat keräsivät 995 tykkääjää.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Järvelin-Pasanen Susanna (ed.) NES2016 – Ergonomics in theory and practice. Proceedings of 48th Annual Conference of Nordic Ergonomics and Human Factors Society. Kuopio, Finland, August 14-17, 2016. Publications of the University Eastern Finland. Report and Studies in Health Sciences No 22. 2016. 280 sivua.  ISBN: 978-952-61-2192-5 (pdf), ISSNL: 1798-5722, ISSN: 1798-5730 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2192-5