Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla

Hanketiedot

Hankenumero
113085

Hakija
Teknisen kaupan palvelut TKP Oy

Toteuttaja
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Lisätietoja
Heikki Ojanperä
heikki.ojanpera@tekninen.fi

Toteutusaika
1.4.2013 - 31.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
20.3.2013
44 000 euroa

Kokonaiskustannukset
88 250 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2013

Tiivistelmä

Tavoitteena on tuottaa talonrakennusalalle parhaisiin käytäntöihin perustuva ohjeistus erikseen pölynhallinnan ja maantiivistämisen toteuttamiseksi tuottavuutta kehittäen ja työoloja sekä -turvallisuutta korostaen. Selkeä ohjeistus on tarkoitettu laajasti ko töiden toteuttajille. Hankkeessa nämä työt myös arvioidaan ja luokitellaan. Työn tavoitteena on terveellisempi talonrakentamisen työympäristö. Työssä VTT:n asiantuntijat analysoivat tehtyjen tutkimusten ja selvitysten tuloksia seuloen yhdessä alan yrityksiä edustavien taustaryhmien kanssa. Laajasta materiaalista tuotetaan selkokieliset rakennushankkeita palvelevat ohjeet. Tulokset viedään hankkeen syksyllä 2013 valmistuttua internetiin maksutta koko rakennusalan käyttöön. Tuloksista tiedotetaan laajasti alan järjestöjen kautta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heikki Ojanperä

Tiedote

Rakennusalalle nettiohjeet pölyntorjunnasta ja maan tiivistämisestä

31.8.2013

Rakennusalaa varten on tuotettu kaksi uutta aineistoa, jotka
ovat vapaasti luettavissa netissä: Pölyntorjunta rakennustyömaalla
ja Maantiivistys talonrakentamisessa.

Ohjeaineistot kiteyttävät asiantuntijoiden ja rakennusalan
yritysten osaamisen. Hanketta koordinoi Teknisen kaupan palvelut
TKP Oy, ja sisällöt tuotti Teknologian tutkimuskeskus VTT alan
yritysten kanssa.

Työsuojelurahasto tuki työskentelyä tiedotus- ja
koulutusmäärärahalla.

Ohjeissa parhaat käytännöt

Ohjeaineistot esittävät pölyntorjunta- ja maantiivistystöiden
tuottavuuden ja työturvallisuuden kannalta parhaat käytännöt.
Verkossa annettavat selkeät ohjeet vievät tutkittua tietoa
käytäntöön ja tarjoavat rakennusalan toimijoille pölyntorjuntaan ja
maantiivistämiseen uuden systematiikan sekä suunnittelu- ja
valintatyökaluja.

Ohjeaineistojen avulla työt tehdään turvallisemmin ja
tehokkaammin, työperäistä altistumista ja kolmansien osapuolten
kuormitusta olennaisesti vähentäen.

Yleistajuista ja syventävää

Aineistojen sisältö on kaksitasoinen: 1) yleistajuinen ohje ja
2) syventävät A4-ohjeet valituista teemoista.

Tiedon tarvitsija voi halutessaan tulostaa koko ohjeen tai vain
haluamansa osat, minkä onnistuminen on esitystavassa ja rakenteessa
varmistettu.

Vaivattomasti luettavat ja tulostettavat ohjeet palvelevat
laajasti rakennustyömaita, ja ne on viety verkkosivustolle
www.rakennuskone.fi.

Sivusto linkitetään alan keskeisten toimijoiden sivustoille ja
kommunikoidaan kentälle sekä järjestöjen että näkyvimpien yritysten
ja oppilaitosten koulutuksen kautta. Viestintä painotetaan aluksi
alan elinkeinojärjestöihin jäsenviestintänä ja koulutuksena sekä
mediaan.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

www.rakennuskone.fi

Lehdistötiedote: Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry 20.5.2014 Avaa

Koulutus- ja itseopiskeluaineistot. Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla. 29.11.2013 Avaa