Pomo puun ja kuoren välissä -kirja

Hanketiedot

Hankenumero
114464

Hakija
Risto Havunen

Toteuttaja
Risto Havunen

Lisätietoja
Risto Havunen
risto.havunen@hippocampus.fi

Toteutusaika
29.10.2014 - 30.1.2015

Työsuojelurahaston päätös
31.10.2014
1 700 euroa

Kokonaiskustannukset
6 700 euroa

Tulokset valmistuneet
30.1.2015

Tiivistelmä

Pomo puun ja kuoren välissä on selviytymisopas tiiminvetäjille, työnjohtajille ja muille toiminnan polttopisteessä sekä asiakasrajapinnassa toimiville lähiesimiehille.

Monien eri alueiden leikkauspisteessä työskentelevillä esimiehillä on paljon vastuuta ja tärkeä tehtävä tuloksellisen toiminnan toteuttajana. Esimiesten toiminnalla on aina suuri vaikutus työyhteisön hyvinvointiin ja asiakastyytyväisyyteen. Lähiesimiehen rooli on merkittävä käytännön muutosten toteuttajana, oli siten kysymys säästöjen aikaansaamisesta tai tuloksellisuuden parantamisesta

Selviytymisoppaan tarkoituksena on auttaa esimiestä selviämään työpaikan päivittäisjohtamisen ongelmista ja antaa käytännönläheisiä esimerkkejä ja ongelmaratkaisumalleja esimiestyöhön. Opas sisältää keskeisimmät tarpeelliset tiedot esimiehen oikeudellisista velvoitteista ja oikeuksista sekä asiakas- ja ratkaisukeskeisen näkökulman esimiestyön kehittämiseen. Tämä kirja toimii myös apuvälineenä esimiesuraa harkitseville henkilöille ja uusille esimiehille.

Käsikirjasta saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin. Miksi pikkupomot ovatkin toiminnan uudistamisen kannalta isoja pomoja? Miksi asiakaskeskeinen ajattelu on tärkeää? Mitkä ovat esimiehen keinot vaikuttaa toiminnan tuloksellisuuteen? Mitä pomon tulee osata työhön liittyvästä lainsäädännöstä? Mitkä ovat pomon oikeudet ja velvollisuudet? Ammattiliitto- peikko vai hyvä yhteistyökumppani?

Hankkeen vastuuhenkilö

Risto Havunen