Positiivinen psykologia työvälineenä työkykyjohtamisessa -koulutus

Hanketiedot

Hankenumero
220135

Hakija
Luotain Consulting Oy

Toteuttaja
Luotain Consulting Oy

Lisätietoja
Pia Vilanen
pia.vilanen@luotain.net

Toteutusaika
15.3.2022 - 15.1.2024

Työsuojelurahaston päätös
14.3.2022
9 500 euroa

Kokonaiskustannukset
29 342 euroa

Tulokset valmistuneet
1.2.2024

Tiivistelmä

Työelämän kuormitustilanteet ajassamme hetkessä suuret, ja monilla aloilla on suuri tarve työkykyjohtamisen vahvistamiseen, jotta organisaatiot saisivat pidettyä ammattilaiset sitoutuneina, työkykyisinä ja tuottavina. Positiivinen psykologia tarjoaa uutta ja hyödyllistä tutkittua tietoa, joka ei kuitenkaan ole vielä laajasti Suomalaisessa työelämässä tunnettua. Koulutus vastaa ajan haasteisiin yhdistämällä positiivisen psykologian annin ja työkykyjohtamisen käytännönläheisiksi työkaluiksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Vilanen

Tiedote

Työkykyjohtamisen koulutus vastaa työelämän haasteisiin hyvinvointiosaamista kehittämällä

1.2.2024

Tiivistelmä

Työelämässä tarvitaan uudenlaista hyvinvointiosaamista, sillä työntekijöiden jaksamisen ja mielenterveyden tukemisen merkitys on kasvanut. Organisaatioiden täytyy pystyä sitouttamaan osaavia työntekijöitä ja tukemaan heidän työkykyään.

Luotain Consulting Oy:n hankkeessa kehitettiin vuosina 2022-2023 Työsuojelurahaston tuen turvin Työkykyjohtamisen koulutusohjelma. Vuoden kestävä koulutusohjelma yhdistää työkykyjohtamisen perusteet sekä positiivisen psykologian uusimman tutkimustiedon ja työkalut kokonaisuudeksi, jonka avulla esihenkilöt ja hr-ammattilaiset osaavat tukea yksilön ja ryhmän hyvinvointia ja motivaatiota työn arjessa. Lähipäivien lisäksi oppimista tukevat myös välitehtävät, työnohjaus ja kehittämisprojekti.

Tausta

Työelämä nykyajassa kaipaa kipeästi toivoa antavaa ja tulosta tukevaa näkökulmaa. Monella alalla on pula osaavasta väestä ja myös jaksamisesta. Työelämä kuormittaa aiempaa enemmän ammattilaisten aivoja ja mielenterveyttä. Luotain Consulting Oy:n hankkeessa pyrittiin vastaamaan näihin työelämän ajankohtaisiin haasteisiin kehittämällä prosessikoulutus, joka lisää esihenkilöiden teoreettista ymmärrystä ja käytännön taitoja työkykyjohtamiseen sekä lisää heidän omaa jaksamistaan.

Aineisto

Työkykyjohtaminen vaatii monitieteistä ymmärrystä. Koulutusohjelman kehittämisessä on hyödynnetty ajankohtaista tutkittua tietoa työhyvinvoinnista, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä ja niiden tukemisesta työelämän kontekstissa, työlainsäädännöstä sekä myös johtamisesta ja organisaatioiden kehittämisestä. Hankkeessa painotettiin etenkin positiivisen psykologian tutkittua tietoa hyvinvointia ja suorituskykyä edistävistä ja kuormitusta vähentävistä tekijöistä.

Menetelmät

Lähipäivissä on kouluttajavetoisia teoriaosuuksia, asiantuntijaluentoja, valmennuksellisia yhteistoiminnallisia harjoituksia tiedon soveltamiseksi ja sisäistämiseksi, ryhmäkeskusteluja sekä vertaisoppimista. Koulutuksessa käytetään myös verkkoympäristöä, välitehtäviä ja työnohjausta oppimisen tukena. Kehitysprojektin tekeminen auttaa opitun soveltamista omassa työssä. Työhyvinvointitauot mm. mindfulness-harjoitukset tukevat osallistujien omaa työhyvinvointia ja oppimista.

Tulokset

Koulutus on n. vuoden kestävä prosessi sisältäen kahdeksan lähipäivää ja välitehtävät. Koulutuksessa toteutetaan työkykyjohtamisen prosessi omassa työssä. Toimintatavan muutosta tukee reflektointi työnohjauksellisissa ryhmissä. Esihenkilöt saavat kokeilla menetelmiä myös omakohtaisesti, mikä tukee motivaatiota ja jaksamista. Esihenkilöt kartuttavat osaamista, joka hyödyttää heitä työurallaan kokonaisvaltaisesti. Myös organisaatio ja työntekijät hyötyvät työkykyjohtamisen käytäntöjen kehittyessä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hyvinvoinnin psykologiaan keskittyvä tutkimus eli positiivinen psykologia tarjoaa uutta ja hyödyllistä tutkittua tietoa, joka ei kuitenkaan ole vielä laajasti suomalaisessa työelämässä tunnettua. Koulutusohjelma vastaa työelämän ajankohtaisiin haasteisiin yhdistämällä positiivisen psykologian annin ja työkykyjohtamisen käytännönläheisiksi esihenkilötyön työkaluiksi. Koulutus ottaa huomioon myös systeemisen näkökulman, esimerkiksi esihenkilön oman hyvinvoinnin vaikutuksen työyhteisössä.

Aineisto

Työkykyjohtaminen kouluttajan opas Avaa