Positiivinen työpäiväkokemus Auran kunnassa – Työhyvinvoinnin kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
200010

Hakija
Auran kunta

Toteuttaja
Kumppania Oy

Lisätietoja
Anna-Mari Alkio
anna-mari.alkio@aura.fi

Toteutusaika
1.3.2021 - 10.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2020
7 019 euroa

Kokonaiskustannukset
14 038 euroa

Tulokset valmistuneet
18.6.2021

Tiivistelmä

Auran kunnan kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa henkilökunnan työkykyä nostamalla keskiöön positiivinen työpäiväkokemus. Hankkeessa rakennetaan yritteliästä toimintakulttuuria, jonka pohjana on hyvinvoiva ja itseohjautuva henkilökunta. Positiivinen työpäiväkokemus, keskusteleva ja eteenpäinpyrkivä työyhteisö vaikuttaa suoraan henkilökunnan tuottamaan asiakaskokemukseen.

Tulevaisuudessa Auran kunta haluaa olla haluttu ja modernisti johtava työnantaja sekä elinvoimainen kunta asukkailleen ja yrityksilleen. Auran kunnan palveluksessa jokainen kokee tekevänsä merkityksellistä työtä hyvässä tiimissä. Hankkeen tuloksena syntyy myös sisäisen viestinnän suunnitelma, joka tukee yritteliästä ja keskustelevaa työyhteisöä.

Hanke toteutetaan kuuden modulin kehittämiskokonaisuutena, jossa kohderyhmänä on Auran henkilökunta ja esimiehet. Modulien sisältö syntyy alustuksista sekä ryhmä- ja yksilötehtävistä. Modulien sisällöistä vastaa Viestintätoimisto Kumppania Oy. Viestintätoimistolle yhteinen kehittämishanke Auran kunnan kanssa toimii ensimmäisenä pilottina kehittämiskokonaisuudelle, josta kerätään palaute ja kokemukset tuleviin Kumppanian toteuttamiin kehittämiskokonaisuuksiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Mari Alkio

Tiedote

Viestintää ja vuorovaikutusta kehittämällä saavutettiin parempi työpäiväkokemus Auran kunnassa

18.6.2021

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Auran kunnan henkilökunnan työkykyä nostamalla keskiöön positiivinen työpäiväkokemus. Kehittämishankkeessa rakennettiin yritteliästä toimintakulttuuria, jonka pohjana on hyvinvoiva ja itseohjautuva henkilökunta sekä uuden ajan esimiehet. Kunnan tavoitteena oli saada aikaan parempi työpäiväkokemus, lisätä työntekijöiden innostusta ja motivaatiota sekä kehittää viestinnän keinoja ja kanavia.

Lähtökohdat

Halusimme löytää parempia toimintamalleja ja saada henkilökunnan osallistettua kehitystyöhön. Kumppania valikoitui yhteistyökumppaniksemme viestintäosaamisen ja kuntakentän tuntemuksen vuoksi. Usein kehittämistyö tehdään palveluita kehittämällä. Hankkeessamme lähdimme siitä, että rakentamalla kuntaan yritteliään toimintakulttuurin ja hyvän työpäiväkokemuksen, henkilökunnan työhyvinvointi kasvaa ja oman työn tuunaaminen mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen työhyvinvoinnin määritelmänä.

Kohderyhmät

Hankkeessa olivat osallisena Auran kunnan yleishallinto, varhaiskasvatus, kirjastotoimi, vapaa-aikatoimi, tekninen toimi sekä sosiaalitoimi kokonaisuudessaan. Mukana olivat toimialojen esimiehet sekä työntekijät.

Menetelmät

Hanke toteutettiin kuuden modulin kehittämiskokonaisuutena, jossa kohderyhmänä on Auran henkilökunta ja esimiehet. Modulien sisältö syntyi alustuksista sekä ryhmä- ja yksilötehtävistä. Modulien sisällöistä vastasi Viestintätoimisto Kumppania Oy. Viestintätoimistolle yhteinen kehittämishanke Auran kunnan kanssa toimi ensimmäisenä pilottina kehittämiskokonaisuudelle, josta kerätään palaute ja kokemukset tuleviin Kumppanian toteuttamiin kehittämiskokonaisuuksiin.

Vaikuttavuus

Hankkeessa toteutettiin neljä koulutusmoduulia henkilöstölle ja kaksi esimiehille. Aiheita olivat esimerkiksi eri sukupolvien välinen ymmärrys ja vuorovaikutus, positiivinen työpäiväkokemus ja itsensä johtaminen sekä tulevaisuuden kunnassa tuotettava asiakaskokemus. Kaikille löytyi moduuleissa osa-alueita, jotka kiinnostivat. Erityistä kiitosta saivat koko henkilökunnalle toteutettu eri sukupolvien ymmärrys ja vuorovaikutus -koulutus sekä Outi Mäenpään esimiehille pitämä johtamiskoulutus.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Auran kunnan ja Kumppanian yhdessä toteuttama työ- ja hyvinvointihanke on monistettavissa myös muiden kuntien kehittämiseen. Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda yritteliästä toimintakulttuuria, joka on uudenlainen tapa kehittää työyhteisöä kuntasektorilla ja tässä onnistuttiin.

Aineisto

Lehdistötiedote Avaa

Anna-Mari Alkio, Auran kunta. Positiivinen työpäiväkokemus Auran kunnassa – Työhyvinvoinnin kehittämishanke. Loppuraportti. 10.6.2021

Avaa