Prekaarityö hoitotyössä. Kansainvälinen yhteistyö hoitotyön prekaarien ulottuvuuksien kartoittamiseksi.

Hanketiedot

Hankenumero
220156

Hakija
Marja Hult

Toteuttaja
Marja Hult

Lisätietoja
Marja Hult
marja.hult@iki.fi

Toteutusaika
1.9.2022 - 30.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2022
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
25 000 euroa

Tiivistelmä

Prekaarityö on yleistynyt hoitotyössä säästötoimien, sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkojen yksityistämisen ja kasvavan työtaakan vuoksi. Lisäksi hoitoalalla työoloja heikentää kasvava henkilöstöpula. Tutkimushankkeessa tarkastellaan prekaarityötä, kutsumusta, terveyttä ja työhyvinvointia hoitoalalla Suomessa ja Belgiassa. Hankkeessa kehitetään, testataan ja validoidaan uusi hoitotyöspesifinen prekaarityön mittari.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Hult