PrepSec – Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön turvallisuusvalmiudet

Hanketiedot

Hankenumero
190344

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Sirpa Virta
sirpa.virta@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2019
60 000 euroa

Kokonaiskustannukset
96 552 euroa

Tiivistelmä

Viimeaikaisten tutkimusten ja selvitysten mukaan ammatillisten oppilaitosten turvallisuusympäristöt ovat muuttuneet ja turvallisuushaasteet ovat yhä monimuotoisempia. Haasteista huolimatta ammatillisten oppilaitosten
turvallisuutta, erityisesti ulkoisten uhkien näkökulmasta, on tutkittu Suomessa verrattain vähän. Ammattioppilaitosten turvallisuusympäristön kompleksisuus asettaa arjen turvallisuustyölle tiedollisia ja toiminnallisia haasteita, joiden kartoittamiseen tässä tutkimuksessa keskitytään.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ammatillisten oppilaitosten opettajien tiedollisia ja toiminnallisia turvallisuusvalmiuksia sekä pyrkiä ratkaisukeskeisesti kehittämään käytännöllisiä toimintamalleja, joiden avulla opettajilla on paremmat valmiudet kohdata ja hoitaa arjessa tapahtuvia turvallisuushaasteita. Tiedollisten ja toiminnallisten turvallisuusvalmiuksien kehittäminen lisää työhyvinvointia merkittävästi, kun työn hallittavuuden tunne paranee.

Tutkimukseen valitaan 7 kohderyhmän organisaatiota, joissa toteutetaan aineistonkeruu vinjettimenetelmällä. Vinjetit varmistavat, että tutkimus tuottaa tuloksia ammatillisten oppilaitosten opettajien tiedollisista ja toiminnallisista turvallisuusvalmiuksista. Turvallisuusvalmiuksilla tarkoitetaan sitä, onko opettajilla a) tietoa, b) kykyjä (osaamista), c) keinoja ja d) mahdollisuuksia ratkoa turvallisuushaasteita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirpa Virta