Prosessikonsultointi – vuorovaikutustutkimuksen näköaloja organisaatioiden muutostyöhön. Seminaaritapahtuma & kirjan julkaisutilaisuus 20.11.2015

Hanketiedot

Hankenumero
115422

Hakija
Metanoia Instituutti

Toteuttaja
Metanoia Instituutti

Lisätietoja
Risto Puutio
risto.puutio@elisanet.fi

Toteutusaika
1.9.2015 - 11.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
19.11.2015
2 300 euroa

Kokonaiskustannukset
9 020 euroa

Tulokset valmistuneet
11.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on edistää TRN:n rahoittamien tutkimushankkeiden (101360, 104383) ja tutkimustyön pohjalta toteutetun oppikirjahankkeen (113286) tiedottamista sekä toteuttaa hankkeiden pohjalta seminaaritapahtuma. Tapahtuman ajankohta 20.11.2015. Seminaaritapahtuman puhujat: prof. Janne Tienari (Aalto yliopisto), tutkija Virpi-Liisa Kykyri (Jyväskylän yliopisto), toimitusjohtaja Risto Puutio (Metanoia Instituutti), Koulutuspäällikkö Marianne Tensing (Metanoia Instituutti). Tutkimushankkeiden ja kirjan aihe liittyy muutoskonsultoinnin ilmiöiden ymmärtämiseen ja erityiseti kielellisen vuorovaikutuksen näkökulmaan muutostyössä ja sen konsultoinnissa. Kirjan nimi: Konsultointi keskusteluna – vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. Metanoia Instituutti (2015).

Hankkeen vastuuhenkilö

Risto Puutio

Tiedote

Prosessikonsultointi: tilanneherkkää tasapainoilua

11.12.2015

Mitä tapahtuu prosessikonsultoinnin keskusteluissa konsultin ja asiakkaan välillä? Miten pienet vuorovaikutusteot auttavat työyhteisöä löytämään uuden suunnan ja ulos umpikujasta?

Risto Puutio ja Virpi-Liisa Kykyri toimittivat kirjan Konsultointi keskusteluna – Vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. Ensimmäinen empiiriseen tutkimukseen perustuva suomalainen kirja syntyi Työsuojelurahaston tuella (113286).

Yliopisto-opetuksen ja täydennyskoulutuksen oppikirjanakin toimivan teoksen kustansi Metanoia Instituutti, senioritason organisaatiokonsulttien ja työnohjaajien asiantuntijayritys.

Kustantaja järjesti kirjan julkistamisseminaarin Helsingissä 20. marraskuuta 2015. Rahasto myönsi määrärahan myös seminaarijärjestelyihin.

Tilaisuus tarjosi tuoretta tutkimustietoa prosessikonsultoinnista ja vuorovaikutustutkimuksen näköaloja organisaatioiden muutostyöhön.

Esitelmiä seminaarissa pitivät professori Janne Tienari Aalto-yliopistosta, Risto Puutio ja Virpi-Liisa Kykyri.

Prosessikonsultaation kohteena on organisaation kokonaisvaltainen kehittymisprosessi, ei erityisesti jokin erillinen toiminto. Konsultti ei mene organisaatioon kehittämisideologinen ajatus tai työväline edellä, vaan vuorovaikutuksessa houkuttelee työntekijät puhumaan omassa asiassaan ja hyvin pitkälle yhteistoiminnassa päättämään, miten ratkaista vaikeita asioita.

Kirjan toimittajat ja keskeiset kirjoittajat Puutio ja Kykyri ovat kokeneita konsultatiivisen työotteen taitajia ja psykologian tohtoreita. Tutkimustyötä on tehty pitkäjänteisesti (TSR 101360 ja 104383).

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Kirja:Risto Puutio, Virpi­Liisa Kykyri (toim.) Konsultointi keskusteluna ­ Vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua.284 s. Metanoia Instituutti 2015. ISBN 978­952­67406­7­6 (sid.) ISBN 978­952­67406­8­3 (pdf)

Kirjan johdanto:Johdanto konsultointiin ja konsultatiiviseen työotteeseen. s. 14.(423.6 kt ) Avaa

Myynti:Metanoia Instituutin verkkokauppa www.metanoia.fi. http://www.metanoia.fi

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, s. 40­-41 Juttu: Muutosmatkalla konsultin kanssa