Psykologinen joustavuus työstressistä palautumisen tukena

Hanketiedot

Hankenumero
230266

Hakija
Elina Honkasalo

Toteuttaja
Elina Honkasalo

Lisätietoja
Elina Honkasalo
elina.honkasalo@utu.fi

Toteutusaika
1.1.2024 - 31.12.2024

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2023
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tiivistelmä

Tämän väitöstutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko työstressistä ja -kuormituksesta palautumista edistää 12-tunnin Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) pohjautuvalla valmennusinterventiolla. Työperäinen stressi on yleistä ja siihen liittyvä pahoinvointi sekä kustannukset suuria. Onnistuneella palautumisella on kuitenkin mahdollista jopa neutralisoida stressin kielteisiä vaikutuksia ja siksi on tärkeää tutkia keinoja tukea ja edistää yksilön palautumista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Honkasalo