Psykologinen omistajuus ja työnilo perheomisteisissa palveluyrityksissä

Hanketiedot

Hankenumero
114226

Hakija
Hannele Rautamäki

Toteuttaja
Hannele Rautamäki

Lisätietoja
Hannele Rautamäki
hannele.rautamaki@welho.com

Toteutusaika
10.5.2014 - 31.3.2015

Työsuojelurahaston päätös
2.6.2014
4 800 euroa

Kokonaiskustannukset
6 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2015

Tiivistelmä

Suomenkielisessä väitösmonografiassani tutkin psykologista omistajuutta ja työniloa perheomisteisissa palveluyrityksissä. Tutkimus oli monitieteinen painottuen taloustieteisiin ja käyttäytymistieteisiin.

Tämän stipendikauden työsuunnitelma väitöstutkimukseni pohjalta on seuraava:
– artikkeliluonnoksen kirjoittaminen kansainvälistä alan journaalia varten kesällä 2014
– asiantuntijakommentit artikkeliluonnoksesta (näitä kierroksia voi olla useita)
– artikkelin muokkaaminen luonnoskommentit huomioiden
– lopullisen artikkelin toimittaminen journaalille loppuvuonna 2014
– hyväksytyn artikkelin julkaiseminen journaalissa alkuvuonna 2015
– artikkelin jatkoseuranta

Tämän hankkeen tuloksena syntyvää artikkelia voidaan hyödyntää muun muassa kertomalla kansainväliselle tutkijakunnalle kansainvälisen journaalin kautta suomalaisessa työelämässä saatuja tutkimustuloksia ja saamalla tältä kansainväliseltä asiantuntijakunnalta palautetta tutkimuksen tuloksiin ja sen soveltamiseen sekä jatkotutkimuksiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele Rautamäki

Tiedote

Perheyrittäjyyden ytimessä psykologinen omistajuus

31.3.2015

Perheyrittäjyyden ytimessä on omistajuus. Omistajuus ei ole ainoastaan taloudellista tai lainopillista, vaan sillä on myös psykologinen ulottuvuus. Psykologisen omistajuuden ytimessä on tunne ja psykologinen side kohteeseen.

Kauppatieteiden tohtori, konsulttiyrittäjä Hannele Rautamäki perehtyi väitöskirjassaan matkailun perheyrittäjien psykologisen omistajuuteen ja työniloon. Väitöskirja Omassa firmassa ei työtunteja lasketa valmistui vuonna 2013 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle.

Nyt Rautamäki on kirjoittanut Työsuojelurahaston stipendin tuella väitöskirjansa pohjalta asiantuntija-artikkelin kansainväliseen julkaisuun.

Yhteys työniloon vahva

Psykologisella omistajuudella Rautamäki tarkoittaa tunnetilaa, jossa yrittäjä kokee omistajuuden tunteita yritystään kohtaan siten, että siitä tulee osa hänen identiteettiään. Arkikielellä voi puhua sitoutumisesta.

Rautamäen mukaan psykologisella omistajuudella ja työnilolla on vahva yhteys. Yrityksen kasvu pienestä keskisuureksi vähentää työniloa, samoin kuin rahoituksen tiukkeneminen. Eniten työniloa tuottaa yrittäjän kokema sosiaalinen arvostus.

Monimutkaisia henkisiä prosesseja

Rautamäki korostaa, että pien- ja perheyritysten merkitys Suomen talouskehitykselle on yhä enemmän kriittinen tekijä.

Lähivuosina vanhan yrittäjäpolven siirtyminen eläkkeelle antaa yrittämisen mahdollisuuden kymmenille tuhansille uusille yrittäjille. Jos jatkajaa ei löydy, yritykset katoavat markkinoilta. Myös sukupolvenvaihdoksen prosessissa on hyvä ottaa huomioon yrittäjyyden monimutkaiset henkiset prosessit ja tunteet.

Tunteet olisi Rautamäen mukaan hyvä ottaa huomioon jo yrittäjyyskoulutuksessa, jotta yrittäjyys houkuttelisi myös nuoria. Sosiaaliset suhteet, työtyytyväisyys ja varallisuus ovat perheyrittäjien onnellisuuden lähteitä. Onnellisuus ja työnilo eivät tule itsestään, vaan yrittäjän pitää työskennellä vahvasti niiden eteen.

Tutkijan mukaan tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kotimaassa julkisten ja kunnallisen tahojen elinkeinopolitiikan painotusten suunnittelussa sekä yrittäjille suunnatuissa osaamisen vahvistamisohjelmissa ja kehittämishankkeissa

Rautamäen kirjoittaman artikkelin otsikko on Burden or joy? Experiences of tourism entrepreneurship from the viewpoint of psychological ownership.

Se julkaistaan Atlas-organisaation (The Association for Tourism and Leisure Education) teemajulkaisussa Tourism as a Path to Sustainable Well-Being viimeistään syksyllä 2016.
 
 
 
 
 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Artikkeli julkaistaan vuonna 2016 Atlas-organisaation (The Association for Tourism and Leisure Education) teemajulkaisussa Tourism as a Path to Sustainable Well-Being.

Artikkeli

Hannele Rautamäki. Burden or joy? Experiences of tourism entrepreneurship from the viewpoint of psychological ownership.