Psykologisen turvallisuuden johtaminen ja myötätunto työyhteisöissä

Hanketiedot

Hankenumero
210217

Hakija
CoHumans Oy

Toteuttaja
CoHumans Oy

Lisätietoja
Jenni Spännäri
jenni.spannari@helsinki.fi

Toteutusaika
16.2.2021 - 30.11.2022

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2021
22 000 euroa

Kokonaiskustannukset
36 559 euroa

Tiivistelmä

Tutkimme, miten psykologinen turvallisuus ilmenee työyhteisöissä, miten sen johtamista voidaan edistää myötätuntoa vahvistamalla, ja miten tämä vaikuttaa monin eri tavoin työhyvinvointiin. Interventiona on lähiesimiesten verkkovalmennus kahdessa suomalaisessa kunnassa. Aineistona ovat koulutettavien kertomukset, interventiotutkimuksen tulokset sekä koko työyhteisön hyvinvointimittaukset. Luomme uutta tietoa ja inhimillisesti kestävämmän työelämän välineitä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Spännäri