Psykologisen turvallisuuden voima työyhteisön uudistumisessa

Hanketiedot

Hankenumero
220014

Hakija
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
CoHumans Oy

Lisätietoja
Eeva Hytönen
eeva.hytonen@diak.fi

Toteutusaika
1.3.2022 - 30.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2022
40 000 euroa

Kokonaiskustannukset
80 000 euroa

Tiivistelmä

Hanke vastaa Diakin strategiseen ohjelmaan, jossa uudistetaan organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla edistetään psykologisen turvallisuuden toteutumista muutoksessa ja nivotaan se osaksi uudistuvaa toimintakulttuuria. Hanke toteutetaan yhteiskehittämisen menetelmin ja jalkautuu koko organisaatioon. Toteutustapoina ovat lähi- ja etämoduulit, monimuotoinen oppiminen sekä tutkimustiedon ja arjen kokemusten dialogi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eeva Hytönen