Psykososiaalisen työsuojelun tiedotushanke

Hanketiedot

Hankenumero
113236

Hakija
Suomen Psykologinen Instituutti

Toteuttaja
Suomen Psykologinen Instituutti

Lisätietoja
Mikko Haarala
mikko.haarala@psyk.fi

Toteutusaika
1.1.2014 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
8.10.2013
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
47 140 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Hankkeen ydin on tiedottaa lukijaystävällisesti psykososiaalista työsuojelua käsittelevien tutkimusten ja hankkeiden tuloksista suhteellisen laajalle lukijakunnalle vuoden 2014 ajan. Tiedotuksen välineenä toimii Psyk.fi-lehti, joka on valtakunnallinen, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä psykososiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijalehti.

Kuhunkin vuonna 2014 ilmestyvään lehteen toimitetaan vähintään kolme psykososiaalista työsuojelua käsittelevää artikkelia. Artikkelit on mahdollista lukea paperilehden lisäksi myös lehden verkkoversiosta.
Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta psykososiaalisen työsuojelun merkityksestä työyhteisöissä sekä tuoda helposti saataville tietoa, jonka avulla voidaan vahvistaa hyvinvointia ja toimivuutta työyhteisöissä.

Tiedotuksen näkyviä teemoja ovat muun muassa työyhteisöjen psykososiaalinen toimivuus, työelämän suhteet, työkykyä ylläpitävä toiminta, työhön liittyvien terveysriskien ja kuormitustekijöiden hallinta sekä työsuojelun ja työterveyshuollon toimien kehittäminen. Tiedotuksessa nostetaan esiin erityisesti työsuojelurahaston tukemia hankkeita ja tutkimuksia.

Hankkeen kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan sekä sivistys- ja kasvatusalan työntekijät sekä kaikkien alojen työsuojelun asiantuntijat sekä johtajat ja esimiehet.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Haarala

Tiedote

Psykososiaaliseen työsuojeluun täsmäartikkelit

31.12.2014

Vuonna 2014 Psyk.fi-lehdessä tiedotettiin lukijaystävällisesti
psykososiaalisten työsuojelututkimusten ja hankkeiden tuoreista
tuloksista. Tavoite oli lisätä tietoisuutta psykososiaalisen
työsuojelun merkityksestä työyhteisöissä. Kohderyhmänä olivat
sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset.

Artikkelit toimittivat
Raul Soisalo,
Arja Kinnarinen ja
Piia Nurhonen. Kielen huolsi
Ari Piira.
Psyk.fi -lehti on
psykososiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijalehti, joka ilmestyy
neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2014 levikki oli 11 000.

Suomen Psykologinen Instituutti itse arvioi onnistuneensa
tiedotushankkeessa, jota Työsuojelurahasto rahoitti. Instituutti
sai paljon myönteistä lukijapalautetta psykososiaalisen työsuojelun
artikkeleista.

Instituutti julkaisi hankkeelle oman internetsivuston
psykososiaaliset.psyk.pro, jolla esiteltiin
myös muita Työsuojelurahaston psykososiaalisen työnsuojelun
hankkeita.

Artikkelit voi lukea joko paperilehdestä tai verkkoversiosta.
Tästä tiedotettiin sähköisellä uutiskirjeellä 50 000 mahdolliselle
lukijalle.

Työnohjaus, perhejoustot ja työn väkivalta

Psyk.fi -lehden vuoden 2014 ensimmäinen numero ilmestyi
maaliskuussa. Hankkeen ensimmäisessä artikkelissa todettiin, että
työnohjauksen vaikuttavuutta on tutkittu vähän.
Aija Koivu korjasi asiaa ja teki aiheesta
väitöskirjan. Häntä haastateltiin artikkelissa ”Ketkä hyötyvät
työnohjauksesta ja miten?”

Toisessa artikkelissa kerrotaan Väestöliiton kehittäneen
välineitä perheystävällisyyden vahvistamiseksi työpaikoilla:
”Perheystävällisellä työpaikalla voidaan hyvin”.

Kolmas artikkeli perustuu siihen, että satatuhatta suomalaista
altistuu joka vuosi työpaikallaan sanalliselle tai fyysiselle
väkivallalle. Turun yliopistossa on tehty tutkimuskatsaus ja
selitys: ”Kun tunteet kuumenevat”.

Vanhustyö, vuorokausirytmi ja maahanmuuttajat

Toisessa, kesäkuussa ilmestyneessä numerossa kerrottiin, että
neljännes vanhustyöntekijöistä toimii joka viikko vastoin
omaatuntoaan. Juttu perustuu
Gustaf Molanderin haastatteluun ja tutkimukseen:
”Hoidanko oikein? Huono omatunto vanhustyön arkea”.

”Haukotus!”-artikkelissa sanotaan, että toistuva altistuminen
väärille työajoille voi johtaa vuorotyöunihäiriöön.

Kolmas artikkeli kertoo Työterveyslaitoksen suosituksista
monikulttuurisille työpaikoille: ”Avoimella vuorovaikutuksella
onnistumisia”.

Tunnesäännöt, kulttuuripalvelut ja muistityö

Kolmannessa, syyskuussa ilmestyneessä numerossa kerrottiin, että
useimmissa organisaatioissa tunteiden ilmaisua säädellään sekä
piilevästi että avoimesti: ”Hymyillen työtäs tee…”

Turussa Aboe Vetus & Ars Nova ja kaupungin vanhuspalveluiden
kotihoito kartoittivat, kuinka taide jää mieleen: ”Taiteesta
työnhyvinvointia”.

Kolmosartikkelissa sanotaan, että muistisairaus on menetys
sairastuneelle ja hänen läheisilleen, mutta myös sairastuneen
hoitajalle: ”Muistityössä erityisiä kuormitustekijöitä”.

Välineitä, kalenteri ja määritelmät

Vuoden neljännessä numerossa julkaistiin ”Psykososiaaliset
riskit haltuun” -sivu, jolla esiteltiin aihepiirin välineitä.
Toisella sivulla – ”Työhyvinvoinnin kehitystä verovaroin” –
esittäytyy Työterveyslaitoksen verkostojen tapahtumakalenteri.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa arvioimaan työn
terveys- ja turvallisuusriskit. Niinpä kolmas sivu ohjeistaa
keskustelukysymyksiä työpaikoille: ”Psykososiaalisten riskien
hallinta”. Kahdella ”Työstressiä ehkäisemään” -sivulla määritellään
työperäiset ja psykososiaaliset riskit.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Loppuraportti Suomen Psykologinen Instituutin psykososiaalisen työsuojelun tiedotushankkeesta Työsuojelurahastolle Avaa

psyk.fi. http://psyk.fi

www.psykososiaaliset.psyk.pro