Psykososiaaliset työolot ja sykevälivaihtelu – hyvällä sykkeellä parempaa terveyttä

Hanketiedot

Hankenumero
220255

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Piia Seppälä
piia.seppala@ttl.fi

Toteutusaika
13.3.2023 - 31.3.2025

Työsuojelurahaston päätös
29.11.2022
128 000 euroa

Kokonaiskustannukset
240 595 euroa

Tiivistelmä

Psykososiaalisten työolotekijöiden tiedetään vaikuttavan työntekijän terveyteen. Toistaiseksi tutkimus on kuitenkin keskittynyt työn vaatimustekijöiden aiheuttamiin haitallisiin kehon reaktioihin, kun taas työn voimavaratekijöiden yhteyksistä kehon reaktioihin tiedetään vasta vähän. Selvitämme tutkimuskyselyn ja sykevälivaihtelun avulla, mitkä työn vaatimus- ja voimavaratekijät ovat olennaisia terveyden heikentäjiä ja/tai edistäjiä ja laadimme oppimateriaalin näiden tekijöiden kehittämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Piia Seppälä