Psykososiaalisten ja fyysisten työolojen muutosten yhteys psyykenlääkkeiden käyttöön keski-ikäisillä ja ikääntyvillä työntekijöillä

Hanketiedot

Hankenumero
117179

Hakija
Anne Kouvonen

Toteuttaja
Anne Kouvonen

Lisätietoja
Anne Kouvonen
anne.kouvonen@helsinki.fi

Toteutusaika
29.8.2017 - 6.9.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 465 euroa

Tulokset valmistuneet
6.9.2017

Tiivistelmä

Tarkoituksena on osallistua seuraavaan kansainväliseen terveyspsykologian konferenssiin: ”The 31st Annual conference of the European Health Psychology Society”, joka järjestetään 29.8.-2.9.2017 Paduassa, Italiassa. Konferenssiesitelmäni esittelee tekeillä olevan artikkelini tuloksia. Esitelmäni otsikko on ”Changes in psychosocial and physical working conditions and subsequent psychotropic medication”. Tutkimuksessa selvitetään fyysisten ja psykososiaalisten työolojen muutoksen yhteyttä psyykenlääkkeiden käyttöön Helsingin kaupungin ikääntyvillä työntekijöillä pitkittäisasetelmassa (Helsinki Health Study). Tutkimuksessa hyödynnetään kyselyaineistoja sekä laajoja rekisteriaineistoja. Aineistot on kerätty vuosina 2000-2013 (N=3587). Tutkimuksen tulokset osoittavat, että pitkäkestoiset heikot ja heikentyvät fyysiset ja psykososiaaliset työolot lisäävät psyykenlääkkeiden käytön riskiä julkisen sektorin keski-ikäisillä ja ikääntyvillä työntekijöillä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suomalaisten työntekijöiden mielenterveyden, hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisessä. Tuloksista on hyötyä erityisesti esimiehille sekä työterveyshuollon ammattilaisille. Tutkimuksen tulokset julkaistaan kansainvälisen vertaisarvioidun artikkelin muodossa kesän/syksyn 2017 aikana. Esitelmäni lisäksi toimin konferenssissa myös session ”Job Demand and Resources – Theory and model testing” puheenjohtajana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Kouvonen