Psykoterapeuttien koulutus ja kehittyminen Helsingin yliopistossa (Psykhe): Kansainvälisen monikeskustutkimuksen ensimmäisten tulosten esittely

Hanketiedot

Hankenumero
115456

Hakija
Erkki Heinonen

Toteuttaja
Erkki Heinonen

Lisätietoja
Erkki Heinonen
erkki.heinonen@helsinki.fi

Toteutusaika
19.6.2016 - 15.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
6.11.2015
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 550 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2016

Tiivistelmä

”The Development of Psychotherapy Trainees in Finland: First Results and Practical Experiences from the International Multisite SPRISTAD Study”

Psykoterapeutit eroavat toisistaan tuloksellisuudessaan. On kuitenkin vain niukasti tietoa erojen taustalla olevista ammatillisista ja henkilökohtaisista tekijöistä sekä psykoterapeuttikoulutuksen vaikutuksesta näihin tekijöihin.

Syksyllä 2015 Helsingin yliopistossa alkanut suomalainen Psykhe-tutkimus kerää tietoa suomalaisista psykoterapeuttien koulutusohjelmista sekä koulutettavien kokemuksista ammatillisesta kasvustaan koulutuksen aikana.

Tutkimus toteutetaan osana kansainvälistä psykoterapeuttikoulutusten SPRISTAD (Society for Psychotherapy Research Interest Section on the Training and Development of Psychotherapists)-monikeskustutkimusta. Tutkimustieto kerätään monikansallisen tutkimuskonsortion kehittämillä menetelmillä.

Kesäkuussa 2016 esittelemme Society for Psychotherapy Research -järjestön konferenssissa suomalaisten koulutettavien kokemuksia ammatillisesta kasvustaan 1. koulutusvuoden aikana sekä yhteyksiä koulutusohjelmien ja koulutettavien taustatekijöihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Erkki Heinonen