Psyykkinen oireilu ja sairauspoissaolot: rekisteritutkimus suomalaisilla työntekijöillä

Hanketiedot

Hankenumero
117227

Hakija
Elina Mauramo

Toteuttaja
Elina Mauramo

Lisätietoja
Elina Mauramo
elina.mauramo@helsinki.fi

Toteutusaika
1.11.2017 - 6.11.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
700 euroa

Kokonaiskustannukset
700 euroa

Tulokset valmistuneet
6.11.2017

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on osallistua 10th European Public Health, Sustaining resilient and healthy societies -konferenssiin, joka pidetään Tukholmassa 1.-4.11.2017. Posteriesitykseni tarkastelee psyykkisen oireilun ja sairauspoissaolojen välisiä yhteyksiä ikääntyvien suomalaisten työntekijöiden keskuudessa. Aineistona on Helsingin kaupungin työntekijöiden keskuudessa kerätty Helsinki Health Study -kyselytutkimusaineisto yhdistettynä työnantajan rekisteritietoihin koskien sairauspoissaoloja. Tulokset osoittavat että eriasteinen psyykkinen oireilu on yhteydessä myöhempään sekä lyhyiden että pitkien sairauspoissaolojaksojen esiintyvyyteen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Mauramo

Tiedote

Psyykkinen oireilu on syytä tunnistaa

6.11.2017

Psyykkinen oireilu lisää sairauspoissaoloja, todetaan tekeillä olevassa tutkimushankkeessa.

Eriasteinen psyykkinen oireilu ennustaa myöhempiä sekä lyhyitä että pitkiä sairauspoissaoloja keski-ikäisillä ja ikääntyvillä työntekijöillä.

Tutkija Elina Mauramon post doc-tutkimuksen mukaan vahvimmat yhteydet havaittiin psyykkisen oireilun vakavimpien tasojen ja erityisesti pidempien sairauspoissaolojen välillä.

Jo hyvin lievä psyykkisen oireilun taso kohotti myöhempien sairauspoissaolojen riskiä. Lievä oireilu on yleistä – sitä on noin 20-30 prosentilla Euroopan maiden työntekijöistä – ja sen havaitseminen olisi ensiarvoisen tärkeää.

Mauramon tutkimus liittyy Helsinki Health Study -terveystutkimukseen, joka on jo 20 vuotta käynnissä ollut seurantatutkimus Helsingin kaupungin työntekijöiden keskuudessa.

Mauramo esiteli tutkimustaan Euroopan kansanterveysjärjestöjen katto-organisaation European Public Health Associationin järjestämään 10th European Public Health (EPH) Conference Sustaining resilient and healthy communities -konferensissa Tukholmassa 1.-4.11.2017. Työsuojelurahasto on tukenut tutkijan osallistumista konferenssiin matkastipendillä.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Konferenssin nettisivut: https://ephconference.eu

Elina Mauramo. – posteriesitys. Avaa