Puheen vaimenemisen mittaaminen ja ennustaminen avotoimistoissa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113345

Hakija
Jukka Keränen

Toteuttaja
Jukka Keränen

Lisätietoja
Jukka Keränen
jukka.keranen@ttl.fi

Toteutusaika
2.2.2014 - 31.5.2014

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2014

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on laatia väitöskirja, jossa käsitellään työpaikkojen ääniympäristötutkimuksen kannalta keskeisiä huoneakustiikan mittausmenetelmiä ja mallinnustekniikoita sekä teollisuus- että toimistotiloissa. Väitöskirja koostuu viidestä julkaistusta artikkelista ja yhteenveto-osiosta. Artikkeleissa on esitetty Työterveyslaitoksella toteutettujen laajojen tutkimushankkeiden aikana saatuja tuloksia ja hankkeissa kehitettyjä menetelmiä. Kaksi julkaisua käsittelee teollisuustyöpaikoilla käytettyjä mittaus- ja mallinnusmenetelmiä ja kaksi julkaisua vastaavasti avotoimistoihin kehitettyjä mittaus- ja mallinnusmenetelmiä. Lisäksi yksi julkaisu esittää akustiikkalaboratoriossa kahden vierekkäisen työpisteen välillä tehtyjen tutkimusten tuloksia.

Hankkeessa keskitytään väitöskirjan yhteenveto-osion kirjoittamiseen, koska artikkelit on jo julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Väitöskirja valmistuu esitarkastukseen lähetettäväksi keväällä 2014. Tulokset ovat hyödynnettävissä vuoden 2014 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jukka Keränen