Puhu, kuuntele, arvosta.

Hanketiedot

Hankenumero
190606

Hakija
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Toteuttaja
KK-Verve Oy

Lisätietoja
Lotta Mäkelä
lotta.makela@essote.fi

Toteutusaika
11.2.2020 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
8 000 euroa

Tulokset valmistuneet
14.6.2021

Tiivistelmä

Mikkelin keskussairaalaan on muodostettu syksyllä 2019 synnytysyksikkö ja lasten ja vastasyntyneiden osasto. Uudet yhteiset tilat ja uudenlainen työskentelymalli edellyttävät yksiköiden työntekijöiltä rinnakkain työskentelyä ja tiiviimpää yhteistyötä. Uuden mallin käyttöönoton myötä on havaittu sekä kommunikaation, vuorovaikutuksen että keskinäisen arvostuksen kehittämisen tarpeita.

Kehittämishankkeen tavoitteina on
1) kehittää kommunikaatiota,
2) kehittää henkilöstön keskinäistä, toinen toisensa arvostusta, itsearvostusta ja kykyä ottaa arvostusta vastaan,
3) kehittää tuottavuutta lisäävää vuorovaikutusta.

Uutuusarvona hanke tuottaa arvostuksen kehittämisen menetelmän, johon sisältyvät arvostusdialogit ja arvostustimantit. Kehittämishankkeen kehittämismenetelminä ovat sensemaking-menetelmä, dramatisointi-menetelmä, oppimiskahvila-menetelmä, arvostusdialogi-menetelmä, arvostustimantti-väline ja aineistokeruumenetelmät. Hankkeeseen osallistuu koko lastentautien, naistentautien ja synnytysyksikön henkilökunta. Hanke käynnistyy helmikuussa 2020 ja käsittää 10 vaihetta.

Vuorovaikutuksen ja vuorovaikutuskulttuurin, arvostuksen kehittäminen sekä kommunikaation kehittäminen kasvattaa työyhteisön sosiaalista pääomaa ja tätä kautta parantaa tuottavuutta ja työntekijöiden työhyvinvointia. Lisäksi työyhteisö saa käyttöönsä hankkeessa toteutetut ja edelleen kehittyvät menetelmät arvostuksen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Lotta Mäkelä

Tiedote

"Kehu nainen päivässä" -kehittämishankkeella vahvistettiin puhumista, kuuntelemista ja arvostusta

14.6.2021

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteina oli kehittää kommunikaatiota, arvostusta ja tuottavuutta lisäävää vuorovaikutusta. Kehittämistyöskentelyssä purettiin arvostuksen ja puhumisen jumeja sekä luotiin yhteisöllisesti ratkaisuja arvostuksen vahvistamiseen ja toimivaan kommunikaatioon niin, että tuloksena on tyytyväisenä kotiutuvat perheet ja arvostus omaan ja toisten työhön. Uutuusarvona hanke tuotti arvostuksen kehittämisen menetelminä, arvostustyöpajan ja arvostusdialogit.

Lähtökohdat

Mikkelin keskussairaalaan muodostettiin syksyllä 2019 synnytysyksikkö ja lasten ja vastasyntyneiden osasto. Uuden mallin käyttöönoton myötä havaittiin sekä kommunikaation, vuorovaikutuksen että keskinäisen arvostuksen kehittämisen tarpeita. Kehittämismenetelminä olivat sensemaking-, dramatisointi- ja oppimiskahvila- sekä arvostusdialogi-menetelmä. Arvostusdialogin taustalla ovat toiminnan teoria ja kehittävä työntutkimus. Asiantuntijana hankkeessa: kehittämiskonsultti Tuula Syrjälä, KK-Verve Oy.

Kohderyhmät

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten ylläpitämän Mikkelin keskussairaalaan synnytysyksikkö sekä lasten yksikkö ja vastasyntyneiden osasto (käsittää kaikkiaan lasten- ja vastasyntyneiden osaston, synnytysyksikön, lastentautien vastaanoton, lastenneurologian vastaanoton, äitiys- ja sikiöseulonnan vastaanoton, naistentautien vastaanoton sekä lasten päiväsairaalan henkilöstön).

Menetelmät

Kehittämishankkeen kehittämismenetelminä olivat sensemaking-, dramatisointi- ja oppimiskahvila-menetelmä. Hankkeen aikana arvostuksen ja puhumisen kulttuurin kehittämiseen tuotettiin arvostuspaja -menetelmä, joka koostui aineistonkeruista, arvostuksen ja puhumisen jumien tunnistamisesta sekä niihin yhteisöllisesti tuotetuista ratkaisuehdotuksista ja niiden jalkauttamisesta arjen työhön. Arvostuspaja on arkilähtöinen ja osallistava arvostuksen toimintakulttuurin rakentamisen menetelmä.

Vaikuttavuus

Kehittämishankkeen tuloksena avoimuus on lisääntynyt. Palaute- ja puhumisen kulttuurin vahvistuminen nostaa arvostusta ja vaikuttaa myös työn tuottavuuteen. Moniammatillinen yhteistyö tehostuu. Hanke tuotti sekä sellaisia tuloksia, joita tavoiteltiin että sellaisia, jotka on otettu jatkokehittämisen kohteiksi ja lisäävät ymmärrystä toisten työhön ja sitä kautta arvostusta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen aikana arvostuksen ja puhumisen kulttuurin kehittämiseen tuotettiin arvostuspaja -menetelmä, joka koostui aineistonkeruista, arvostuksen ja puhumisen jumien tunnistamisesta sekä niihin yhteisöllisesti tuotetuista ratkaisuehdotuksista ja niiden jalkauttamisesta arjen työhön. Arvostuspaja on arkilähtöinen ja osallistava arvostuksen toimintakulttuurin rakentamisen menetelmä. Menetelmää voidaan hyödyntää muilla työpaikoilla.

Aineisto

Puhu, kuuntele ja arvosta. Toimiva kommunikaatio ja keskinäinen arvostus tuottavan toiminnan takeina. Loppuraportti. 2021. Avaa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Puhu, kuuntele, arvosta. Synnytysyksikön ja lastenyksikön arvostuksen ja puhumisen kulttuurin kehittämisen ratkaisut. Hankkeen liitetiedosto. Avaa