Puhu, kuuntele, arvosta.

Hanketiedot

Hankenumero
190606

Hakija
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Toteuttaja
KK-Verve Oy

Lisätietoja
Lotta Mäkelä
lotta.makela@essote.fi

Toteutusaika
11.2.2020 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
8 000 euroa

Tiivistelmä

Mikkelin keskussairaalaan on muodostettu syksyllä 2019 synnytysyksikkö ja lasten ja vastasyntyneiden osasto. Uudet yhteiset tilat ja uudenlainen työskentelymalli edellyttävät yksiköiden työntekijöiltä rinnakkain työskentelyä ja tiiviimpää yhteistyötä. Uuden mallin käyttöönoton myötä on havaittu sekä kommunikaation, vuorovaikutuksen että keskinäisen arvostuksen kehittämisen tarpeita.

Kehittämishankkeen tavoitteina on
1) kehittää kommunikaatiota,
2) kehittää henkilöstön keskinäistä, toinen toisensa arvostusta, itsearvostusta ja kykyä ottaa arvostusta vastaan,
3) kehittää tuottavuutta lisäävää vuorovaikutusta.

Uutuusarvona hanke tuottaa arvostuksen kehittämisen menetelmän, johon sisältyvät arvostusdialogit ja arvostustimantit. Kehittämishankkeen kehittämismenetelminä ovat sensemaking-menetelmä, dramatisointi-menetelmä, oppimiskahvila-menetelmä, arvostusdialogi-menetelmä, arvostustimantti-väline ja aineistokeruumenetelmät. Hankkeeseen osallistuu koko lastentautien, naistentautien ja synnytysyksikön henkilökunta. Hanke käynnistyy helmikuussa 2020 ja käsittää 10 vaihetta.

Vuorovaikutuksen ja vuorovaikutuskulttuurin, arvostuksen kehittäminen sekä kommunikaation kehittäminen kasvattaa työyhteisön sosiaalista pääomaa ja tätä kautta parantaa tuottavuutta ja työntekijöiden työhyvinvointia. Lisäksi työyhteisö saa käyttöönsä hankkeessa toteutetut ja edelleen kehittyvät menetelmät arvostuksen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Lotta Mäkelä