Pukeutuminen ja ammatillinen toimijuus: Hijab suomalaisilla sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla

Hanketiedot

Hankenumero
210258

Hakija
Katri Karhunen

Toteuttaja
Katri Karhunen

Lisätietoja
Katri Karhunen
katri.karhunen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.9.2021 - 15.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
19 000 euroa

Kokonaiskustannukset
19 000 euroa

Tiivistelmä

Viimeistelen väitöskirjani, jossa tutkin uskonnon kytkeytymistä työelämään ja erityisesti ammatillisuuteen. Aihetta ei ole Suomessa tutkittu juurikaan. Keskityn sosiaali- ja terveysalaan, jossa on jo kauan ollut monikulttuurisia työntekijöitä. Työhöni haastattelin alalla työskenteleviä musliminaisia. Kysymykset uskonnon näkymisestä työpaikoilla ja työasuissa ovat erittäin ajankohtaisia. Tutkimukseni tuo paljon kaivattua tietoa tätä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katri Karhunen