Puupöly ja uusi sitova raja-arvo – vaikutetaanko tiedottamisella altistumiseen ja työoloihin?

Hanketiedot

Hankenumero
200090

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Tuula Liukkonen
tuula.liukkonen@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2020
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
218 344 euroa

Tiivistelmä

Kovapuupölyn eli lehtipuupölyn sitova raja-arvo laski vuoden 2020 alussa. Myös ASA-laki uudistuu ja vuoden 2020 alusta ilmoitusvelvollisuuden piiriin tulivat kaikki lehtipuupölylle altistuvat. Tiedottaminen muutoksista on tärkeää ja se tehostuu tutkimuksen ansiosta. Suomessa ei ole tehty altisteisiin kohdistuvia tutkimuksia puuta työstävässä teollisuudessa 2000-luvun alun jälkeen. Tietoa puupölylle altistumisesta on lähinnä suurilta sahoilta ja vaneritehtailta. Tutkimuksen tavoite on selvittää tiedottamisen vaikutusta puupölylle altistumiseen ja yritysten pölynhallinnan tasoon sekä saada puuttuvaa tietoa puupölylle altistumisesta puutuotteiden ja huonekalujen valmistuksessa. Tutkimuksessa testataan Stoffenmanager®-mallinnusohjelman pölyosion soveltuvuutta puupölyaltistumisen arviointiin. Puupölytietoisuutta ja sen muutosta selvitetään kyselyllä. Kyselyyn vastanneiden joukosta valitaan kohdeyritykset, joissa tehdään työhygieeniset selvitykset ja mallinnusta ennen ja jälkeen tiedotuskampanjan. Tiedottaminen toteutetaan jaettavan materiaalin, internetin ja tiedotuskiertueen avulla sekä kohdeyrityksissä selvityskäynneillä ja palautetilaisuuksissa ja myös työsuojelutarkastajien tarkastuskäynneillä. Tiedottamisen uskotaan lisäävän yritysten tietoisuutta puupölyn hallinnasta ja vähentävän altistumista pölylle. Tuloksia hyödynnetään mm. palvelu- ja koulutustoiminnassa sekä työsuojelutarkastajien tarkastustoiminnassa. Tutkimus kartuttaa kokemusta altistumisen mallintamisesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Liukkonen