Rakennusalan yhteiset työpaikat – Työsuojelun tarkastuskertomuksiin perustuva työturvallisuus- ja terveysprofiili.

Hanketiedot

Hankenumero
118172

Hakija
Päivi Kekkonen

Toteuttaja
Päivi Kekkonen

Lisätietoja
Päivi Kekkonen
paivi.kekkonen@oulu.fi

Toteutusaika
23.9.2018 - 1.10.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 092 euroa

Tulokset valmistuneet
1.10.2018

Tiivistelmä

Osallistun Stavangerissa, Norjassa 24.-26.9.2018 järjestettävään WCEAM2018 (The 13th World Congress on Engineering Asset Management) -konferenssiin. Pidän konferenssissa esityksen, jonka otsikko on: ”Construction sites as shared workplaces – An occupational safety and health profile based on workplace inspection reports” (Rakennusalan yhteiset työpaikat – Työsuojelun tarkastuskertomuksiin perustuva työturvallisuus- ja terveysprofiili). Esitykseni ja siihen liittyvä konferenssijulkaisu käsittelevät yhteisiin työpaikkoihin liittyvää tutkimusta, jossa olen kategorisoinut yhteisille työpaikoille kohdistuneiden työsuojelutarkastusten tarkastuskertomusten havaintoja ja muodostanut niiden avulla alan työturvallisuus- ja terveysprofiilin. Materiaali koostuu rakennusalalle kohdistuneista tarkastuskertomuksista (N=79). Tutkimus on toteutettu osana Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen koordinoimaa Yhteiset työpaikat – tutkimus-, valvonta- ja viestintähanketta. Esitys liittyy väitöskirjatyöhöni, joka keskittyy organisatorisen ergonomian alalle. Väitöskirjan alustava otsikko on ”Monta toimijaa, yksi työpaikka – monitoimijaisuuden kehittäminen organisaatioissa ja niiden välillä”. Konferenssiesityksen kautta toivon saavani väitöskirjatyötäni hyödyttäviä kommentteja ja rakentavaa kritiikkiä alan tutkijoilta sekä teollisuuden edustajilta. Teen väitöstutkimustani Oulun yliopiston Tuotantotalouden tutkimusyksikön työhyvinvointi ja tuottavuus -tutkimustiimissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Kekkonen

Tiedote

Yhteisiltä rakennustyömailta turvaluokittelu

1.10.2018

Oulun yliopiston tohtorikoulutettava Päivi Kekkonen osallistui 24.–26. syyskuuta 2018 Norjan Stavangerissa järjestettyyn teollisuusjohtamisen WCEAM2018 -konferenssiin. Osallistujia oli 164 henkilöä 28 maasta. Konferenssin 287 esityksen tekijöissä oli tieteen, teollisuuden ja julkissektorin toimijoita. Tieteelliset esitykset oli vertaisarvioitu.

Konferenssissa Kekkonen esitteli tutkimusta, joka on toteutettu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen hankkeessa.  Esityksen muut kirjoittajat ovat Arto Reiman, Seppo Väyrynen ja Hanna-Kaisa Rajala.

Työsuojelurahasto oli myöntänyt Kekkoselle matkastipendin. Kekkosen konferenssiesitys liittyy väitöskirjaan, jota hän tekee organisatorisesta ergonomiasta.

Kekkonen on luokitellut rakennusalan yhteisten työpaikkojen 79 työsuojelutarkastuskertomuksesta havaintoja, joista hän on muodostanut työturvallisuus- ja terveysprofiilin. Kekkosen mukaan korjattavaa on suunnittelussa, henkilösuojainten käytössä, putoamisvaarassa ja kulkuteissä.

Kekkonen esitteli Stavangerissa myös työsuojelun tarkastuskertomusten analysointimenetelmää, jolla hän loi rakennusalan työturvallisuus- ja terveysprofiilin.

Kekkosen esitys on julkaistu konferenssin sähköisessä julkaisussa. Lisäksi Kekkonen aikoo julkaista aineistostaan vertaisarvioidun tieteellisen artikkelin tänä tai ensi vuonna. Artikkelissa hän käsittelee monia toimialoja.

Toimittaja
Hannu Kaskinen