Rakennusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttostrategiat -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
110416

Hakija
Rolle Alho

Toteuttaja
Rolle Alho

Lisätietoja
Rolle Alho
rolle.alho@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2011 - 31.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
10.11.2010
18 300 euroa

Kokonaiskustannukset
18 300 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2011

Tiivistelmä

Artikkeliväitöskirjani tuottaa uutta tietoa Rakennusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton (PAM) maahanmuuttostrategioista. Väitöskirjan artikkeleista on tähän mennessä julkaistu kaksi (Alho 2008; Alho 2010).

Strategioilla viitataan tässä tutkimuksessa ammattiliittojen vakiintuneisiin toimintatapoihin. Ammattiliittojen maahanmuuttostrategioiden analysointi lisää ymmärrystä suomalaisille työmarkkinoille muotoutumassa olevan työperäisen maahanmuuton dynamiikasta. Tutkimuksessa valotetaan myös maahanmuuttajien ja Suomessa tilapäisesti työskentelevien ulkomaalaisten työntekijöiden kokemuksia suomalaisista ammattiliitoista.

Tähän mennessä tutkimuksessani on ilmennyt, että ulkomaalaistaustaiset työntekijät työskentelevät useasti kantaväestöä heikommin työehdoin. Tämä ei ole ongelma ainoastaan yksittäisille työntekijöille, vaan myös laajempi työmarkkinoita koskeva yhteiskunnallinen ongelma. Rakennusliitolla ja PAMilla on osittain eriävät näkökannat edellä mainittuihin kysymyksiin, mikä heijastuu liittojen strategisissa valinnoissa.

Tutkimus osoittaa myös, että maahanmuuttajien tavoittaminen vaatii ammattiliitoilta uudenlaista osaamista. Tämä johtuu muun muassa siitä, että maahanmuuttajat tulevat useimmiten maista, joissa ammattiliittojen rooli on hyvin erilainen kuin Suomessa. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden suhde ammattiliittoihin on pääasiassa löyhä, vaikka on ilmeistä, että nämä työntekijät hyötyisivät järjestäytyneestä edunvalvonnasta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Rolle Alho

Tiedote

Onko ammattiliitoilla maahanmuuttajaosaamista?

31.8.2011

Rolle Alhon tuleva artikkeliväitöskirja tuottaa
uutta tietoa Rakennusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton (PAM)
maahanmuuttostrategioista. Alho valottaa myös maahanmuuttajien ja
Suomessa tilapäisesti työskentelevien ulkomaalaisten työntekijöiden
kokemuksia suomalaisista ammattiliitoista. Työsuojelurahaston
stipendiaikanaan Alho kirjoitti täysipäiväisesti ja lähetti
tuloksen eli kolmannen artikkelin julkaistavaksi tiedelehteen.

Strategioilla Alho viittaa ammattiliittojen vakiintuneisiin
toimintatapoihin. Ammattiliittojen maahanmuuttostrategioiden
analysointi lisää ymmärrystä työperäisen maahanmuuton dynamiikasta,
kun työperäinen maahanmuutto on muotoutumassa suomalaisille
työmarkkinoille.

Molempien tutkittujen liittojen aloilla ulkomaalaistaustaisia on
ainakin 20 000 ihmistä. Liittoihin heistä kuuluu vain runsas
neljännes, kantaväestöstä noin 70 prosenttia. Rakennuksilla käydään
usein keikkatöissä Venäjältä, Virosta ja Puolasta. Tätä vastoin
siivoojat ja muut palvelualan maahanmuuttajataustaiset työntekijät
asuvat yleensä pysyvästi Suomessa.

Ammattiliitot erimielisiä vieraiden työläisten
työehdoista

Alhon väitöskirjan artikkeleista on toistaiseksi julkaistu kaksi,
vuosina 2008 ja 2010. Niihin Alho on kirjannut, kuinka
ulkomaalaistaustaiset työntekijät työskentelevät usein kantaväestöä
heikommin työehdoin. Tämä on ongelma työntekijöille, mutta myös
laajemmin työmarkkinoille ja yhteiskunnalle.

Rakennusliitolla ja PAMilla on osittain eri näkökannat edellä
mainittuihin kysymyksiin, mikä heijastuu liittojen strategisissa
valinnoissa.

 

Rakennusliitto näkee maahanmuutossa kosolti ongelmia ja toimii
aktiivisesti muun muassa tekemällä saartoja. PAM taas uskoo
koulutukseen ja tiedotukseen.

Rakennusliitossa on maahanmuuttajille oma ammattiosasto, PAMissa
maahanmuuttajat ja kantaväestö sopivat samoihin osastoihin.

Liitot eivät helposti tavoita maahanmuuttajia

Rolle Alho osoittaa myös, että maahanmuuttajien tavoittaminen
vaatii ammattiliitoilta uudenlaista osaamista. Tämä johtuu muun
muassa siitä, että maahanmuuttajat tulevat useimmiten maista,
joissa ammattiliittojen rooli on hyvin erilainen kuin Suomessa.

Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden suhde ammattiliittoihin on
yleensä löyhä, vaikka ilmeisesti he hyötyisivät järjestäytyneestä
edunvalvonnasta.

Alho näkee ammattiliitoissa protektionismia eli kansallisten
työmarkkinoiden puolustamista. Liitot näet vastustavat työperäisen
maahanmuuton höllentämistä. Perusteina ovat se, että
maahanmuuttajien työehdot eivät ole kunnossa ja Suomi kärsii
työttömyydestä.

Ahkerasti esiintymisiä

Väitöskirjan työstämisen lisäksi Alho on stipendiaikana esitellyt
työtään tutkijakoulussaan ja Turun yliopiston sosiaalitieteiden
laitoksella. Lisäksi hän on esitellyt tutkimustaan Palvelualojen
ammattiliitossa, Svenska social- och kommunalhögskolanin
sosiaalipolitiikan opiskelijoille sekä Kalevi-Sorsa säätiön ja
Kulttuurikeskus Caisan tapahtumassa.

Lisäksi Alho on haastatellut Tallinnassa Rakennusliiton Tallinnan
toimipisteen edustajaa.

Syksyllä 2011 Alhon ohjelmassa olivat esitykset
IMISCOE-(maahanmuuttoaiheinen) konferenssissa Varsovan
yliopistossa, Sosiaalipolitiikan päivillä Turussa,
Työelämäntutkimuspäivillä Tampereella ja Siirtolaisinstituutissa
Turussa.

Seuraavaksi Alho aikoo kirjoittaa artikkeliväitöskirjansa neljännen
artikkelin ja väitöskirjan yhteenveto-osion.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Telma-lehti 1/2011 Maahanmuutto haaste myös ay-liikkeelle , s. 60-61. http://www.digipaper.fi/telma/61164/

Rolle Alho. 2012. Rakennusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton maahanmuutto- ja maahanmuuttajastrategiat. Työelämän tutkimus 10 (1), 38-54. http://pro.tsv.fi/tetu/tt/ttindex.htm

Katso myös loppuunsaattamisstipendi 114039 Ammattiyhdistysliike maahanmuuton ristipaineessa -väitöskirjatyö. http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=114039