Rakennusmateriaalien päästöluokitus (M1): Pehmustettujen työtuolien päästöjen tutkiminen ja luokituskriteerien laatiminen työtuoleille

Hanketiedot

Hankenumero
115409

Hakija
Rakennustietosäätiö RTS

Toteuttaja
VTT Expert Services Oy

Lisätietoja
Laura Sariola
laura.sariola@rakennustieto.fi

Toteutusaika
16.11.2015 - 18.11.2016

Työsuojelurahaston päätös
7.10.2015
9 000 euroa

Kokonaiskustannukset
31 284 euroa

Tulokset valmistuneet
18.11.2016

Tiivistelmä

Rakennusmateriaalien päästöluokitus (M1-luokitus) esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. Rakennusmateriaaleja on luokiteltu Rakennustietosäätiö RTS:ssä vuodesta 1996 lähtien ja se on osa Sisäilmastoluokitus 2008 ohjetta. Tällä hetkellä rakennusmateriaalien lisäksi luokitellaan kiintokalusteita ja päällystämättömiä huonekaluja. Erilaiset kriteerit eri materiaali- ja tuoteryhmille varmistavat sen, että luokitellut materiaalit testataan ja tutkitaan oikein.

Projektin aikana tutkitaan vähintään kolmelta eri yritykseltä erilaisia pehmustettuja ja päällystettyjä työtuolivaihtoehtoja. Tarkoituksena on selvittää, mitä yhdisteitä tuoleista kannattaa mitata, jotta laadittavat luokituskriteerit edustaisivat päästötöntä, terveellistä ja turvallista vaihtoehtoa. Tällaisia aineita ovat sisäilmaan haihtuvat yhdisteet sekä kosketuksissa irtoavat yhdisteet, jotka eivät välttämättä ole haihtuvia.

Rakennusmateriaalien päästöluokituksessa mitataan orgaaniset haihtuvat yhdisteet (TVOC), formaldehydi, ammoniakki, karsinogeeniset aineet sekä arvioidaan tuotteen haju. Hankkeessa tutkimusosuuden tekee VTT Expert Services Oy ja tulokset ovat käytettävissä vuoden 2016 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Laura Sariola

Tiedote

Työtuoleista löytyi haitallisia päästöjä

18.11.2016

Rakennustietosäätiö RTS havaitsi, että pehmustetuista työtuoleista irtoaa terveydelle vaarallisia kemikaalisia yhdisteitä. Laboratoriotesteissä selvisi, että päästöt sisäilmaan vaihtelevat runsaasti. Siten työtuolien valinnalla voi vaikuttaa sisäilman laatuun. Terveydelle vaaralliset yhdisteet voivat aiheuttaa hengitystieoireita tai ihoärsytystä.

Päästöt ovat pääosin haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja formaldehydejä. Päästömittaukset teki VTT Expert Services Oy. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Rakennustietosäätiö laati myös luokituskriteerit tuoleille. Parhaat työtuolit saavat M1-luokituksen, joka on jo vuosia ollut käytössä rakennusmateriaaleissa ja ilmanvaihtotuotteissa.

– Noin 20 vuodessa rakennusmateriaalien päästöt ovat selvästi alentuneet. Työtuolien päästöihin ei ole aiemmin kiinnitetty huomiota, Rakennustietosäätiön luokituspäällikkö Laura Sariola kommentoi.

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka muodostavat 54 Suomen kiinteistö- ja rakentamisalan organisaatiota. Säätiö edistää hyvää kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotapaa.

Yhdeksän testituolia

Yhdeksästä työtuolista tutkittiin rakennusmateriaalien päästöluokitusten mukaisesti haihtuvat orgaaniset yhdisteet, formaldehydi, ammoniakki, karsinogeeniset eli syöpää aiheuttavat aineet ja hajut. Tuoleista tutkittiin myös pehmusteissa käytettävät homeen- ja palonestoaineet.

Tuolit olivat neljältä valmistajalta. Mukana oli niin muhkeita kuin pieniä, selkänojattomia tuoleja.

Työtuolit arvioitiin aistinvaraisesti heti, kun ne oli saatu. Päästöt eli emissiot testattiin pääosin kolmen päivän ikäisistä tuoleista, kolmesta tuotteesta tehtiin myös 28 päivän jälkeiset mittaukset.

Monia yhdisteitä, vähän pitoisuuksia

Tuolien sisältämät yhdistemäärät olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suuria. Tutkijat osasivat odottaa yhdisteiden laajaa kirjoa, sillä tuolien rakenteet ovat monimutkaisia.

Työtuoleista löydetyt yhdisteet ovat tyypillisiä pehmustetuille huonekaluille, joissa on tekstiiliä, vaahtomuovia sekä erilaisia muovi- ja metalliosia ja öljyjä.

Yhdisteiden terveydelle vaaralliset päästöpitoisuudet olivat useimmissa tuoleissa pieniä. Muutamassa tuolissa oli varsin paljon pehmusteissa käytettävien pehmittimien päästöjä, yhdessä palonestoainetta ja yhdessä formaldehydiä.

Yhteneväinen luokituslogiikka

Vuoden 2015 alusta M1-luokitusta on voitu hakea myös päällystämättömille huonekaluille, kuten pöydille, lipastoille ja hyllyille.

Luokitustyöryhmän mukaan työtuolit voi luokitella samoin kuin muut pienet pinnat. Kuitenkaan MI-luokituksen saavassa tuolissa ei saa käyttää ruiskutettavia homeenestoaineita.

Sariola kertoo, että työtuoleista kuusi saisi M1-luokituksen. Kaksi tuolia sisälsi haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (TVOC) liian paljon ja yksi tuoli ei läpäissyt hajutestiä.

Hyötyä rakennusalalle asti

Tuloksia hyödyntänevät lähinnä huonekalujen hankkijat. Ostohenkilöstö voi etsiä tai edellyttää hankittaviksi vain huonekaluja, joiden päästöt on tutkittu.

Kalustevalmistajat voivat markkinoinnissaan hyödyntää M1-luokitusmerkkiä tuotteissa, jotka Rakennustietosäätiö on luokitellut vähäpäästöisiksi.

Rakennusmateriaalien päästöt tunnetaan jo varsin kattavasti. Kun työtuoleista löytyi yhdisteitä, joita ei lähde rakennusmateriaaleista, löydöksistä voi olla apua myös, kun selvitetään kalustepäästöjen osuutta uusien rakennusten päästöistä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Laura Sariola. . Rakennustietosäätiö RTS sr 19.12.2016. 12 sivua. Avaa

Valitse vähäpäästöinen työtuoli. Tiedon silta 2017. https://tiedonsilta.fi/valitse-vahapaastoinen-tyotuoli/