Rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden vaikutus sisäilman laatuun

Hanketiedot

Hankenumero
210096

Hakija
Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Jarno Komulainen
jarno.komulainen@vahanen.com

Toteutusaika
1.6.2021 - 1.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.4.2021
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
164 954 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää erityyppisten PAH-yhdistepitoisten rakennusmateriaalien emissioita. Emissiotulosten perusteella voidaan mallintaa laskennallisesti emissioiden aiheuttamia sisäilmapitoisuuksia toimistotyyppisissä työympäristöissä. Tuloksia vertaillaan reaalikohteissa mitattuihin tuloksiin ja koettuun hajuhaittaan. Projektin tuloksia voidaan hyödyntää tieteellisenä perustana sisäilmaongelmien ratkaisemiseen sekä korjaus- ja purkutarpeen arviointiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jarno Komulainen