Rakennusterveystietokanta

Hanketiedot

Hankenumero
210369

Hakija
Sirate Group Oy

Toteuttaja
Sirate Group Oy

Lisätietoja
Vesa Koskinen
vesa.koskinen@sirategroup.fi

Toteutusaika
1.2.2022 - 30.11.2024

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
336 631 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa kerätään ja analysoidaan sadoista jo toteutetuista kokonaisvaltaisista sisäilmatutkimuksista syntynyttä laajaa sisäympäristöaineistoa. Aineisto sisältää tuhansia teknisiä mittaustuloksia ja luokiteltuja näytetietoja sekä työterveyshuollon todentamia tietoja tiloista, joissa oireillaan. Tietokanta mahdollistaa julkisen rakennuskannan tilan arvioinnin, selvittää kuntotutkimusten perusteella arvioitujen altistumisolosuhteiden yhteyttä koettuun oireiluun sekä viitearvojen päivitystarvetta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Vesa Koskinen