Raskaan työn jälkeinen lihasväsymys ja siitä palautumisen edistäminen palomiehillä: Neljän aktiivisen palautumismenetelmän vertailu.

Hanketiedot

Hankenumero
117210

Hakija
Juha Oksa

Toteuttaja
Juha Oksa

Lisätietoja
Juha Oksa
juha.oksa@ttl.fi

Toteutusaika
12.11.2017 - 20.11.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 800 euroa

Tulokset valmistuneet
20.11.2017

Tiivistelmä

Tarkoituksena on osallistua kokoukseen The 17th International Conference on Environmental Ergonomics, Kobe, Japani 12-17.11.2017 ja pitää siellä esitelmä: Raskaan työn jälkeinen lihasväsymys ja siitä palautumisen edistäminen palomiehillä: Neljän aktiivisen palautumismenetelmän vertailu. Esitys liittyy Työsuojelurahaston tukemaan hankkeeseen numero 113038 (Pelastustyötä tekevien toimintakyvyn edistäminen. Lihaksiston palautumista edistävät aktiiviset toimintamallit). Kokouksen materiaali on käytettävissä kokouksen päättymisen jälkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Oksa

Tiedote

Kontrastivesiterapia palauttaa pelastajan

20.11.2017

Pelastustyötä tekevän palautumista raskaasta lihastyöstä edistää parhaiten kontrastivesiterapia. Se tarkoittaa lämpimän ja viileän vesialtistuksen vaihtelua.

Myös viileävesialtistus, venyttely ja kofeiinin annostelu nopeuttavat palautumista, mutta tehokkaimmaksi osoittautui kontrastivesiterapia sekä subjektiivisin arvoin että objektiivisesti mitattuna.

Tulokset on saatu tutkimuksessa, jossa vertailtiin pelastustyötä tekevien lihaksiston palautumista edistäviä toimintamalleja heidän toimintakykynsä tukemiseksi (TSR 113038).

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Juha Oksa esitteli tuloksia konferenssissa, joka pidettiin Kobessa Japanissa marraskuussa 2017. Kyseinen tilaisuus käsittelee ympäristötekijöiden vaikutusta ihmisen työ- ja toimintakykyyn ja on tärkeimpiä alan kokouksia.

Oksa on kirjoittamassa tutkimuksesta tieteellistä artikkelia. Hän tarjoaa sitä vuoden 2018 aikana alan kansainväliseen lehteen.

Japanin konferenssia Oksa kiittää: se tarjosi hienon läpileikkauksen uusimmasta tutkimustiedosta liittyen ihmisen työ- ja toimintakykyyn erilaisissa olosuhteissa.

Työsuojelurahasto tuki Oksan konferenssiosallistumista matkastipendillä.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Konferenssin verkkosivut: http://icee2017.h.kobe-u.ac.jp/ICEE2017_c/Welcome.html