ReDoMe- konseptin esittely Japanissa konferenssissa ”Moving Forward with Music Therapy – Inspiring the Next Generation”.

Hanketiedot

Hankenumero
117253

Hakija
Heini Merkkiniemi

Toteuttaja
Heini Merkkiniemi

Lisätietoja
Heini Merkkiniemi
heini@newbeat.fi

Toteutusaika
5.7.2017 - 7.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
1 060 euroa

Kokonaiskustannukset
2 260 euroa

Tulokset valmistuneet
7.8.2017

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ReDoMe©-konseptin esittely heinäkuussa 2017 kansainvälisessä musiikkiterapia-alan konferenssissa Tsukubassa, Japanissa. Hankkeen toteutuksesta vastaa New Beat Oy.n toimitusjohtaja Heini Merkkiniemi. Konferenssi on nimeltään The 15th World Congress of Music Therapy, Moving Forward with Music Therapy, Inspiring the Next Generation. Esitys sisältää ReDoMe© esittelyn lisäksi osallistavan demon, jossa menetelmää voi kokeilla käytännössä. Konferenssiesitys on workshop 50-100 hengelle. ReDoMe©-konsepti on New Beat Oy.n kehittämä luova metodi muutokseen. Se on kehitetty Työsuojelurahaston tuella vuonna 2016. ReDoMe©-konsepti otetaan käyttöön henkilöstön valmennuksena, jossa yhdistetään digitaalisia, luovia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Kehitystyön taustalla vaikuttaa New Beatin ja Hanken Business Schoolin toteuttama käytäntöteoreettinen organisaatiotutkimus musiikillisten interventioiden hyödyistä osana organisaatiomuutoksia. Kehitystyö on toteutettu yhteistyössä New Beatin asiakkaiden, asiantuntijoiden, taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa. Hankkeen avulla kerätään palautetta kansainväliseltä tutkijayhteisöltä ja kehitetään asiantuntemusta liittyen musiikillisten interventioiden tutkimukseen. Tiedon pohjalta New Beat kehittää uusia toimintamalleja luovan osaamisen ja moniammatillisen yhteistyön hyödyntämiseen organisaatioissa. Hankkeen tulokset raportoidaan elokuussa 2017. Tulokset ovat luettavissa www.tsr.fi ja www.newbeat.fi -sivustoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heini Merkkiniemi

Tiedote

ReDoMe- muutosvalmennus esillä kansainvälisessä musiikkiterapiakonferenssissa Japanissa

7.8.2017

Tiivistelmä

Heinäkuussa 2017 esiteltiin New Beatin kehittämä ReDoMe©-konsepti kansainvälisessä musiikkiterapia-alan konferenssissa Tsukubassa, Japanissa. Hankkeen toteutuksesta vastasi New Beat Oy.n toimitusjohtaja Heini Merkkiniemi. The 15th World Congress of Music Therapy konferenssin teemana oli Moving Forward with Music Therapy, Inspiring the Next Generation.
Merkkiniemi piti konferenssiesityksen lisäksi työpajan, jossa osallistujat pääsivät kokeilemaan menetelmää. Kansainvälisen tiedeyhteisön palaute oli positiivista. Suomalaista innovaatiota arvostettiin erityisesti monialaisuuden ja innostavuuden vuoksi. Yleisöä kiinnosti erityisesti kokemukset musiikkiterapeuttisten menetelmien soveltamisesta työelämässä ja yritysten kehittämistoiminnassa.

Tausta

Hankkeen tavoitteena on ReDoMe©-konseptin esittely heinäkuussa 2017 kansainvälisessä musiikkiterapia-alan konferenssissa Tsukubassa, Japanissa. Hankkeen toteutuksesta vastasi New Beat Oy.n toimitusjohtaja Heini Merkkiniemi. Hankkeessa kerättiin palautetta kansainväliseltä tiedeyhteisöltä ja asiantuntijoilta metodin jatkokehitystä varten. Pääsy konferenssiin osoittaa, että suomalaisten kokemus taiteen soveltamisesta työelämän muutostilanteisiin kiinnostaa maailmalla.

Aineisto

ReDoMe©-konsepti on New Beat Oy.n kehittämä luova metodi muutokseen. Se on kehitetty Työsuojelurahaston tuella vuonna 2016. ReDoMe©-konsepti otetaan käyttöön henkilöstön valmennuksena, jossa yhdistetään digitaalisia, luovia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Kehitystyön taustalla vaKonferenssiesityksessä esiteltiin ReDoMe©-konseptin soveltamista erilaisiin työelämän muutostilanteisiin. Tausta-aineisto on koottu New Beatin asiakkaiden case-esimerkeistä, sekä yksilö- että ryhmätason interventioissa.

Tulokset ja johtopäätökset

Kansainvälisen tiedeyhteisön palaute oli positiivista, eroja länsimaisiin verrokkeihin oli vähän. Suomalaista innovaatiota arvostettiin erityisesti monialaisuuden ja innostavuuden vuoksi. Kokemuksellinen osuus ja case-esimerkit havainnollistivat hyvin musiikkiterapeuttisten menetelmien soveltuvuutta erilaisiin muutostilanteisiin. Suomalaisten kokemukset taideinterventioiden hyödyistä ja soveltamisesta erilaisissa muutostilainteissa ja toimintaympäristöissä ovat selvästi korkealla tasolla.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Taiteen käyttö työelämän muutosten tukena on melko uutta. Vaikuttavaa oli erityisesti uusien yhteistyöideoiden, kontaktien ja kansainvälisten verkostojen luominen. Konkreettisena tuloksena on yrityksen vientitoiminnan edistäminen mm. Japan Barrier Free Accociation yhteistyössä, joka sisältää kokemusten vaihtoa Suomen vammaismuusikoiden työurien edistämisessä ja esiintymisiä Japanissa. Yhteistyötä tukee Music Finland ja Japanin Suomi-instituutti