ReDoMe -muutosvalmentajien sertifiointikoulutuksen kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
117156

Hakija
New Beat Consulting Oy

Toteuttaja
New Beat Consulting Oy

Lisätietoja
Heini Merkkiniemi
heini@newbeat.fi

Toteutusaika
11.1.2017 - 11.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
29.3.2017
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
29 999 euroa

Tulokset valmistuneet
11.12.2017

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ReDoMe®-metodiin pohjautuva muutosvalmentajien sertifiointikoulutus. Koulutuksen avulla mahdollistetaan ReDoMe®-metodin käyttöönotto organisaatioiden muutostukena. ReDoMe®-metodi on luova metodi muutokseen, jossa yhdistetään digitaalisia, ratkaisukeskeisiä ja taidelähtöisiä menetelmiä.

Hankkeessa määritellään kriteerit koulutukseen hyväksyttävien valmentajien pohjatiedolle ja kokemukselle, valmistellaan koulutus- ja markkinointimateriaalit sekä testataan koulutusmallin toimivuus. Hankkeen aikana myös koulutetaan ensimmäiset ReDoMe®-valmentajat. ReDoMe®-valmentajien koulutushanke toteutetaan New Beatin, ja kehittäjäkumppanien Personal Results Oy.n, Hanken Business Schoolin ja Humakin yhteistyönä.

Hankkeessa tuotetaan materiaalipankki, joka tulee sisältämään tietoa menetelmästä ja sen takana vaikuttavasta tutkimuksesta. Menetelmässä sovelletaan käytäntöteoreettista organisaatiotutkimusta ja taideinterventiotutkimusta. Koulutusmateriaalin tuottamisesta vastaa ReDoMe®-menetelmän kehittäjistä, asiakkaista, tutkijoista, sekä työnohjaajista koottu työryhmä. Teknisestä tuotannosta ja dokumentoinnista vastaavat ulkopuoliset asiantuntijat. Koulutusmateriaali on käytettävissä vuoden 2108 alussa osoitteessa www.redome.fi

Hankkeen vastuuhenkilö

Heini Merkkiniemi

Tiedote

Koulutusta ReDoMe®-muutosvalmentajaksi

11.12.2017

Muutokseen vastaaminen vaatii vanhan pöyhintää ja uutta kipinää. ReDoMe® on luova metodi muutokseen. Yksin sitä ei tarvitse käyttää, vaan ReDoMe®-valmentajat innostavat työyhteisöjä luovaan muutosprosessiin.

ReDoMe®-konseptin kehitti ja lanseerasi vuonna 2016 New Beat Consulting Oy (TSR 116088). Nyt New Beat on saanut valmiiksi – edelleen Työsuojelurahaston tukemana – ReDoMe®-muutosvalmentajien sertifiointikoulutuksen koulutusmateriaaleineen.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Hanken, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak ja Personal Results Oy.

ReDoMe®-koulutus tukee ylisektorista yhteistyötä

ReDoMe®-muutosvalmentajien sertifiointikoulutus on suunnattu etenkin kulttuuri-, koulutus- ja sote-alojen ammattilaisille. Koulutus tarjoaa uusia näkökulmia ja konkreettisia keinoja muutosvalmentajana toimimiseen ja omaan ammatilliseen kehittymiseen sekä tarjoaa työkaluja kulttuurilähtöisen kehittämistoiminnan vaikuttavuuden arviointiin.

ReDoMe®-valmentajat käyttävät ratkaisukeskeisiä, luovia ja digitaalisia menetelmiä, jotka tukevat tehokkaasti työyhteisöjen muutostaitoja, tehokkuutta ja hyvinvointia. Monikanavainen työskentely varmistaa, että henkilöstö voi sataprosenttisesti osallistua muutosten suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Metodin taustalla vaikuttaa käytäntöteoreettinen organisaatiotutkimus ja taideinterventiotutkimus.

Kulttuurista tukea rakennemuutokseen

Hanke tuottaa tärkeää tietoa luovan osaamisen hyödyntämisestä perinteisillä palvelualoilla. Toimintalähtöinen kehittämistyöskentely tuottaa uuden näkökulman sekä rakennemuutosaloilla toimivien yritysten toimintakulttuurin uudistamiseen että konsultoivan asiantuntijatyön vaikuttavuuteen kulttuurilähtöisiä menetelmiä hyödyntäen.

Hankkeessa todettiin, että muutos koskettaa eniten yli 15 vuotta toimineita yrityksiä, joiden tavoitteena on viedä läpi strategisia toimintakulttuurin muutoksia. Potentiaalisia asiakkaita ovat etenkin sote-, koulutus- ja kulttuurialoilla toimivat työyhteisöt. Tämän lisäksi ReDoMe®-valmennus kiinnostaa myös fuusioituvia yrityksiä, sekä yrityksiä, jotka investoivat merkittävästi henkilöstön kehittämiseen.

Verkostosta voimaa    

Hankkeessa toteutettiin pilottikoulutus, josta valmistuivat ensimmäiset ReDoMe®-valmentajat. Pilottikoulutukseen osallistui kahdeksan valmennettavaa ja kuusi kouluttajaa. Hankkeen tulokset raportoitiin video-, ja blogisarjana, jotka ovat nähtävissä www.redome.fi -sivustolla.

ReDoMe®-valmentajat toimivat verkostossa, joka hyödyntää tehokkaasti sosiaalista mediaa. ReDoMe®-sivusto toimii valmentajien yhteisenä alustana, jossa valmentajat, asiakkaat ja verkostossa toimivat kulttuurialan ammattilaiset jakavat kokemuksiaan ja tietoa metodin vaikuttavuudesta.

Vuoden 2018 aikana ReDoMe®-koulutusta tehdään tunnetuksi eri medioissa ja verkostoissa. ReDoMe®-tutkimus- ja kehittämistoiminta jatkuu ja tuloksia esitellään alan seminaareissa ja koulutustapahtumissa.

 

Toimittaja
Leena Huovila