Reiluuden mallit alustatyössä (REIMA)

Hanketiedot

Hankenumero
210046

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Laura Seppänen
laura.seppanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.7.2021 - 28.2.2022

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2021
34 000 euroa

Kokonaiskustannukset
48 930 euroa

Tiivistelmä

REIMA-hanke tutkii ja edistää alustatyön reiluutta (vastuullisuutta, oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä) Suomessa. REIMAssa ja sen jatkohankkeessa rakennetaan alustatyön reiluuden malleja suomalaisten alustayritysten kilpailukyvyn ja toiminnan legitimiteetin vahvistamiseksi. Se toteutetaan kirjallisuuskatsauksen, haastattelujen analyysin ja verkostojen rakentamisen avulla. On tarpeen saada alustatalouden hyödyt käyttöön ja vähentää sen haittoja reiluuden tutkimisella ja kehittämisellä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Laura Seppänen