Rekrytointiosaaminen ja työntekijöiden hakutaidot yhdenvertaisuuden perustana

Hanketiedot

Hankenumero
220081

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Tuija Koivunen
tuija.koivunen@tuni.fi

Toteutusaika
1.9.2022 - 31.8.2024

Työsuojelurahaston päätös
26.4.2022
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
172 889 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan työntekijöiden ja organisaatioiden kokemuksia työnhausta ja -haastattelusta yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmista. Näin saadaan uutta tietoa rekrytoinnin käytännöistä, organisaatioiden rekrytointiosaamisesta ja työntekijöiden hakutaidoista. Hankkeessa laaditaan rekrytoinnin hyvät käytännöt, joita organisaatiot voivat hyödyntää edistääkseen rekrytoinnin yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuudesta, sekä työntekijän hyvät käytännöt tukemaan työnhakua.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuija Koivunen