Relationaalisen hyvinvoinnin jäsennys ja jalkautus suomalaiseen johtamisopetukseen

Hanketiedot

Hankenumero
230054

Hakija
Peter Kenttä

Toteuttaja
Peter Kenttä

Lisätietoja
Peter Kenttä
peter.kentta@aalto.fi

Toteutusaika
1.5.2023 - 30.4.2024

Työsuojelurahaston päätös
28.3.2023
27 500 euroa

Kokonaiskustannukset
27 500 euroa

Tiivistelmä

Sekä johtamis- että työhyvinvointitutkimus ovat historiallisesti olleet yksilökeskeisiä. Viimeisten vuosien aikana kumpaakin ilmiötä on alettu tutkia relationaalisina ja kollektiivisina ilmiöinä. Tutkimuksen tarkoitus on syventää ja saattaa monografi väitöskirjani tulokset artikkelimuotoon samalla edistäen työhyvinvoinnin ymmärrystä monimuotoisena relationaalisena ilmiönä, jota voi opettaa yliopistotasolla. Tutkimus yhdistää vuorovaikutteisen johtamisen ja hyvinvoinnin ymmärrystä ja opetusta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Peter Kenttä