RelaWorld työstressinhallinta 3d ympäristössä

Hanketiedot

Hankenumero
114169

Hakija
Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu Tieto- ja palvelutalouden laitos

Toteuttaja
Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu Tieto- ja palvelutalouden laitos

Lisätietoja
Niklas Ravaja
niklas.ravaja@aalto.fi

Toteutusaika
1.5.2014 - 15.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2014
93 000 euroa

Kokonaiskustannukset
135 322 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2015

Tiivistelmä

RelaWorld-hankkeessa tutkitaan millä tavalla virtuaaliympäristöillä voidaan tukea stressinhallintaa ja työhyvinvointia edistäviä rentoutumisharjoitteita. Hankkeen tavoitteena on kehittää rentoutumisharjoitteiden tekemistä tukeva ja ohjaava virtuaaliympäristö, mikä mahdollistaa rentouttavat irrottautumishetket osana tietotyöläisen työpäivää. Virtuaaliympäristö tarjoaa hetkellisen irrottautumisen välittömästä työympäristöstä ja häiriötekijöiden ulossulkemisen, mikä mahdollistaa täydellisen keskittymisen rentoutumisharjoitteiden suorittamiseen.

Erilaisten mindfulness-harjoitteiden tehosta on jo olemassa tutkimustietoa. Tässä tutkimuksessa harjoitteiden ja ympäristöjen vaikutuksia tutkitaan neuropsykofysiologisilla menetelmillä kontrolloidussa laboratoriokokeessa, jonka tarkoituksena on selvittää minkälaiset virtuaaliympäristöt parhaiten tukevat erilaisia rentoutumisharjotteita. Lisäksi virtuaaliympäristöön visualisoidaan käyttäjän biosignaaleja, jotka antavat reaaliaikaista palautetta harjoituksen etenemisestä ja vaikutuksista käyttäjälle. Ympäristö ja tutkimustulokset ovat käytettävissä kesällä 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Niklas Ravaja

Tiedote

Rentoutukseen tehoa kolmiulotteisesti

15.6.2015

Virtuaaliympäristön saa niin innostavaksi, että teknologian avustamana rentoutuksen tai meditaation voi tuoda työyhteisöjen tarpeisiin. Erityisesti bioadaptoituva menetelmä vaikuttaa lupaavalta. Näin päätellään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksessa, jossa syvennyttiin meditaatioharjoitusten vaikutusten tehostamiseen. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Tutkijoiden mukaan kolmiulotteinen eli 3d-virtuaaliteknologia tuottaa voimakkaan toisaalla olon kokemuksen, ja nopea irtautuminen arkiympäristöstä korostaa rentoutumisharjoitteiden vaikutuksia.
 
Tutkijat hankkivat myös biosignaaleilla saatua mittaustietoa käyttäjän tilasta. Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää yksilöllisiin eroihin sopeutuva virtuaaliympäristö.

Rentoutus hyvä, mutta alikäytetty
 
Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että rentoutusmenetelmät tehostavat aivotoiminnan elpymistä ja stressinhallintaa. Rentoutusta ei silti juuri työpaikoilla käytetä, sillä jo menetelmien harjoittelu vaatisi paneutumista.
 
Rentoutusmenetelmien tehostamiselle ei löydy menetelmiä, ja virtuaaliteknologian hyödyntämisestä meditaatiokäytössä ei ole kunnollista tutkimustietoa. Samaan aikaan virtuaaliteknologia on kehittynyt.
 
Näillä perusteilla tässä hankkeessa haettiin uusia tapoja tukea työssäkäyvien ihmisten stressinhallintakykyjä 3d-virtuaaliteknologialla. Siinä voi vaikkapa heittäytyä rentoutumisharjoituksiin kesken työpäivän, ja ympäristö tehostaisi harjoitteiden vaikutuksia.
 
Virtuaalinen rantanäkymä piristää
 
Tutkijat toteuttivat kehotietoisuuden ja keskittyneen tarkkaavaisuuden harjoituksia. Harjoitusten lyhyen aikavälin vaikutuksia testattiin laboratoriokokeessa, jossa mitattiin fysiologisia vasteita virtuaaliympäristön käytön aikana.
 
Virtuaaliympäristöksi valittiin luonnollista ympäristöä jäljittelevä merenrantaympäristö, jonka kehittämiseen sisältyi jatkuva testaaminen.
 
Näin kehitetty RelaWorld-virtuaaliympäristö parantaa laboratoriomittausten mukaan meditaatioharjoitusten tehoa.
 
Biosignaaleilla leijumaan
 
Varsinaisen virtuaaliympäristön lisäksi tutkijat kehittivät biosignaaliadaptaation, jossa käyttäjän aivotoiminnot ikään kuin muuttivat ympäristön piirteitä. Bioadaptiivisuuden teho perustuu siihen, että käyttäjä niin sanotusti upotetaan harjoitukseen.
 
Lisäksi adaptiivisuus opastaa harjoituksen tekemiseen. Näin kokeeseen osallistunut saattoi nousta leijumaan virtuaaliympäristössä.
 
Tutkijoiden mukaan bioadaptiivisuus edisti virtuaaliympäristön tuntemista vuorovaikutukselliseksi. Tämä edisti virtuaaliympäristön vaikutuksia, sillä keskittyneen tarkkaavaisuuden harjoitus vaati koehenkilöiltä enemmän keskittymistä kuin bioadaptiivisuus.
 
Jatkoksi koe työympäristössä
 
Tutkijoita kiinnostaa tutkia virtuaalijärjestelmän käytön pitkäaikaisia vaikutuksia ja lopulta siirtää tutkimukset työpaikoille. Toistaiseksi tulosten keskeiset julkaisukanavat ovat tieteelliset aikakausilehdet ja konferenssit.
 
Seuraavaksi tutkijat aikovat todentaa laboratoriotesteissä todennettuja vaikutuksia toimistoissa. Tavoite on työterveyshuoltoon kytkeytyvä järjestelmä, joka pyrkisi ehkäisemään työperäistä stressiä.

Tähtäimessä on myös järjestelmän tuotteistaminen, kansainvälisille markkinoille asti. Hankeaikana järjestelmää on jo esitelty usealle start up -yritykselle. Onnistuminen edellyttää laitteistolta helppokäyttöisyyttä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Raportti Simo Järvelä, Mikko Salminen, Antti Ruonala, Sampsa Puttonen, Ilkka Kosunen, Giulio Jacucci ja Niklas Ravaja. RelaWorld – Työstressinhallinta 3D-ympäristössä. Työterveyslaitos. Avaa

Avaa

Työstressi hallintaan – Esittelyssä 3D-meditointiympäristö (hanke 114169) ja painekäyttäytymistesti (hankkeet 115204 ja 115213). https://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/45147