RENT 2014, Research in Entrepreneurship and Small Business, 19.-21.10.2014, Luxembourg

Hanketiedot

Hankenumero
114242

Hakija
Hannele Rautamäki

Toteuttaja
Hannele Rautamäki

Lisätietoja
Hannele Rautamäki
hannele.rautamaki@welho.com

Toteutusaika
28.4.2014 - 10.11.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 146 euroa

Tulokset valmistuneet
10.11.2014

Tiivistelmä

Tutkin väitöstutkimuksessani psykologista omistajuutta ja työniloa palveluyrityskontekstissa. Esitelmäehdotukseni Psychological Ownership and Joy of Work – Experienced by Entrepreneurs of Family Firms in Tourism sopii RENT 2014 -konferenssin alateemaan ” The interface of small business management and entrepreneurship”.
Tutkimuksellani on uutuusarvoa ja empiiristä relevanssia, koska toistaiseksi on niukasti tutkimusta yrittäjien työhyvinvoinnin tekijöistä. Yrittäjien sitoutuminen on tärkeässä roolissa, kun yritys haluaa parantaa työturvallisuutta. Konferenssiin osallistumisellani haluan tuoda tulokseni kansainväliseen tutkijakeskusteluun sekä saada tuloksiini kansainvälistä palautetta.

RENT 2014 –konferenssi kokoaa kansainväliset pk-yrittäjyyden tutkijat vuosittain yhteiseen tapaamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele Rautamäki

Tiedote

Psykologisella omistajuudella ja työnilolla vahva yhteys

10.11.2014

Matkailualan perheyrittäjän kokemalla psykologisella omistajuudella ja työnilolla on vahva yhteys. Vahvaa psykologista omistajuutta ja työniloa kokevat perheyrittäjät ovat aktiivisia verkottumaan.
Yrityksen kasvu pienestä keskisuureksi vähentää työniloa, samoin kuin rahoituksen tiukkeneminen. Eniten työniloa tuottaa yrittäjän kokema sosiaalinen arvostus.

Tällaisia tutkimustuloksiaan esitteli kauppatieteiden tohtori, konsulttiyrittäjä Hannele Rautamäki pk-yrittäjyyden problematiikkaan pureutuneessa kansainvälisessä konferenssissa, joka järjestettiin lokakuussa 2014 Luxemburgissa.

Tiedot perustuvat hänen väitöskirjaansa, joka valmistui vuonna 2013 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle. Tutkimus Omassa firmassa ei tunteja lasketa selvitti psykologista omistajuutta ja työniloa matkailun perheyrittäjien kertomana.

Psykologisella omistajuudella Rautamäki tarkoitti väitöskirjassaan tunnetilaa, jossa yrittäjä kokee omistajuuden tunteita kohdetta kohtaan siten, että siitä tulee osa hänen identiteettiään. Psykologinen omistajuus syntyy yrittäjän mahdollisuudesta vaikuttaa kohteeseen, tuntea se syvällisesti ja panostaa resurssejaan siihen. Arkipuheessa voidaan käyttää sanaa sitoutuminen.

Sitoutuminen on tärkeässä roolissa, kun yritys esimerkiksi haluaa parantaa työturvallisuutta.

Konferenssissa Rautamäki verkottui muiden pk-sektoria tutkivien kanssa, mikä auttaa aihealueen jatkotyöstämisessä.

Työsuojelurahasto tuki konferenssiosallistumista matkastipendillä.
 
 
 
    
 
 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://www.rent-research.org/default.asp?iId=GGEKKM

Rautamäki Hannele. 2013. ”Omassa firmassa ei tunteja lasketa” Psykologinen omistajuus ja työnilo matkailun perheyrittäjien kertomana. Jyväskylä studies in business and economics;1457-1986; 131. ISBN 978-951-39-5362-1

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5362-1

Katso myös stipendi

114226. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=114226

Psykologinen omistajuus ja työnilo perheomisteisissa palveluyrityksissä