Resilienssin edistäminen jätteenkuljetuksissa (Safera)

Hanketiedot

Hankenumero
113388

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Pia Perttula
pia.perttula@ttl.fi

Toteutusaika
1.4.2014 - 30.4.2016

Työsuojelurahaston päätös
25.4.2014
75 000 euroa

Kokonaiskustannukset
170 212 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2016

Tiivistelmä

Tutkimuksessa pyritään parantamaan jätekuljetustyöntekijöiden työturvallisuutta ja työhyvinvointia tunnistamalla häiriötekijöitä ja varhaisia hälytysmerkkejä, jotka toimivat signaaleina onnettomuuksille ja muille ei-toivotulle tilanteille. Varhaisten hälytysmerkkien tunnistaminen parantaa kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin.

Tutkimuksen tavoitteena on häiriöttömän ja turvallisen kuljetuksen varmistaminen, mikä edistää turvallisuuden ja työhyvinvoinnin, ja sitä kautta myös tuottavuuden nostamista. Tutkimus toteutetaan kahden case-työpaikan nykytilakartoituksen jälkeen havainnointi- ja haastatteluosuudella sekä kyselytutkimuksella. Saatujen tulosten perusteella kehitetään arviointityökalua työpaikkojen käyttöön.

Tulokset ovat käytettävissä toukokuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Perttula

Tiedote

Jätekuskin pitää varautua häiriöihin

30.4.2016

Jäteautonkuljettajien työn häiriöt heikentävät heidän työturvallisuuttaan ja työhyvinvointiaan. Jäteautonkuljettajalta vaaditaankin hyvää fyysistä kuntoa ja kärsivällisyyttä. Parasta olisi, jos kuljettaja tunnistaisi varhaiset hälytysmerkit ajoissa.

Työterveyslaitoksen kaksivuotisessa tutkimuksessa selvitettiin jäteautonkuljettajien työn toistuvia ongelmia. Kumppaneina oli kaksi jätteenkuljetusyritystä: Lassila & Tikanoja sekä RenoNorden. Tutkimus tähtää häiriöttömän ja turvallisen jätekuljetuksen varmistamiseen.

Tutkimusta rahoittivat Työsuojelurahasto ja eurooppalainen SAF€RA-verkosto, joka edistää teollisuusturvallisuuden tutkimusyhteistyötä.

Häiriöt jokapäiväisiä

Jäteautokuljettajien työssä arvaamattomat tilanteet ovat arkea. Kyselyyn vastanneiden kuljettajien mukaan tyypillisimpiä häiriöitä esiintyy jopa päivittäin.

Tyypillisimpiin häiriöihin kuuluvat muun liikenteen aiheuttamat ongelmat. Työ sujuu, jos kuljettaja saa työrauhan eli hänet ja jäteauto ohitetaan varovasti.

Toinen esimerkki tavallisimmista häiriöistä on jäteastian liika paino. Esimerkiksi omenat ja hiekoitushiekka kuormittavat helposti astiaa liikaa.

Esimies on tärkeä taustahahmo

Jäteautonkuljettajat ratkovat häiriöt yleensä itse. Esimies on tärkeä sikäli, että jos esimies usein puhuu työturvallisuudesta, kuljettaja osaa häiriötilanteissa varmistaa oman ja muiden turvallisuuden.

Kuljettaja voi tyhjentää työvuorollaan jopa 350 jäteastiaa ja kivuta yli sata kertaa jäteautoon ja sieltä pois. Reilu neljännes tutkimukseen osallistuneista kuljettajista vastasi joutuneensa ainakin yhteen työtapaturmaan kolmena viime vuotena.

Yli 40 prosenttia jäteautonkuljettajista kertoo, että jäteastian siirtäminen aiheuttaa vaaratilanteen viikoittain tai useammin.

Tuotoksena vuosikello

Hankkeessa kehitettiin ympäristöhuoltoalan turvallisuuden vuosikello tukemaan jäteautonkuljettajien esimiestyötä.

Vuosikelloon on koottu vinkkejä joka kuukaudelle. Pyrkimys on se, että esimiehet nostavat kuukausittain esiin keskeisimpiä jäteautonkuljettajien työn työturvallisuus- ja työhyvinvointiteemoja.

Vuosikello on ladattavissa internetistä (www.ttl.fi/ymparistohuolto).

Asukas voi helpottaa jätekuskin työtä

Jätteenkuljetusyritysten, jätehuoltoyhtiöiden ja kiinteistönomistajien pitää toimia kiinteästi yhteistyössä, jotta ympäristöhuolto toimisi. Kiinteistönomistaja ja tavallinen asukas pystyvät pienillä teoillaan olennaisesti helpottamaan jäteautonkuljettajan työtä.

Kiinteistönomistajan pitää sijoittaa jäteastia tasaiseen paikkaan, jonne jäteauto on helppo ajaa, esimerkiksi talon portille. Jäteastian pitää liikkua pyörillään kevyesti, ja astian tartuntakauluksen on oltava ehjä. Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt osaavat neuvoa jäteastian hankinnassa ja sijoittamisessa.

Talvella kiinteistönhaltijan pitää tehdä lumityöt astian päältä ja ympäriltä sekä siirtoreitiltä. Myös hiekoitusta tarvitaan siirtoreitille.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Perttula, Pia, Puro, Vuokko ja Salminen, Simo. 2016. . Loppuraportti. Helsinki: Työterveyslaitos. ISBN 978-952-261-649-4 (nid.), ISBN 978-952-261-648-7 Avaa