Resilientin organisaation päätöksenteko – tiedolla johtaminen työturvallisuudessa

Hanketiedot

Hankenumero
210347

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Miira Heiniö
miira.heinio@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2022 - 30.9.2024

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
160 000 euroa

Kokonaiskustannukset
236 252 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan resilientin organisaation päätöksenteon piirteitä työturvallisuuden edistämisen ja tiedonkäytön näkökulmasta. Tavoitteena on tehdä näkyväksi työturvallisuudesta tehtävien päätösten prosesseja, niissä käytettäviä tietoja ja esiintyviä pullonkauloja. Päätöksenteon laadun parantaminen turvallisuusjohtamisessa on tiimityötä, jota tulisi tutkia tarkemmin. ResData hankkeessa tavoitteena on tutkia ja mallintaa päätöksentekoprosessia muutostilanteissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miira Heiniö