Resonoi! Johda omaa onnistumistasi, unohda esiintymisjännitys ja nauti ammatillisesta huippusuorituksesta -tietokirjan loppuunsaattaminen

Hanketiedot

Hankenumero
210274

Hakija
Eija Mäkirintala

Toteuttaja
Eija Mäkirintala

Lisätietoja
Eija Mäkirintala
eija.makirintala@gmail.com

Toteutusaika
16.8.2021 - 29.4.2022

Työsuojelurahaston päätös
4.6.2021
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
6 000 euroa

Tulokset valmistuneet
9.5.2022

Tiivistelmä

”Resonoi! Johda omaa onnistumista, unohda esiintymisjännitys ja nauti ammatillisesta huippusuorituksesta” on tutkimustiedolle pohjautuva uudenlainen ääni-/e-tietokirjakokonaisuus alasta riippumattomasta ammatillisesta huippusuorituksesta. Keskiössä on oma onnistumisen malli, jonka avulla paineen alla parhaansa antamisen kykyä ja halua voi vahvistaa, mukaan lukien esiintymiskyvykkyys. Kirja soveltuu työelämässä oleville ja sinne suuntaaville. Malli toimii myös tiimi- ja organisaatiotasolla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eija Mäkirintala

Tiedote

Johda omaa onnistumista, unohda esiintymisjännitys ja nauti ammatillisesta huippusuorituksesta!

9.5.2022

Tiivistelmä

Tietokirja on uudentyyppinen ääni- / e-kirjana toteutettava valmennuspaketti, jossa esitetään oman onnistumisen mallin ammatillista huippusuoritusta vahvistamaan. Malli resonoi omannäköisen hyvän elämän suuntaisesti ja vahvistaa parhaansa antamisen halua ja kykyä paineen alla, esimerkiksi esiintymistilanteissa. Oman onnistumisen ja itsensä johtamisen mallin avulla haitalliseksi koettu esiintymisjännitys unohtuu, se siirtyy syrjään ja hiipuu pois. Oman onnistumisen malli toimii myös tiimi- ja organisaatiotasolla. Mallilla on tieteellinen perusta ja se on lähestymistapana uusi. Myös kirjassa käytetty mielikuvamenetelmä on uusi. Se vie vastaanottajan syvälle omaan sisäiseen maailmaan ja nopeuttaa oppimista tutkitusti 3-5 kertaisesti.

Lähtökohdat

Haitallisesta esiintymisjännityksestä, ammatillisen huippusuorituksen erityistapauksesta, kärsii suuri joukko päteviä työelämän ammattilaisia. Olen jatkokehittänyt, alunperin väitöskirjatyöni yhteydessä luomaani, ammatillista huippusuoritusta ja hyvinvointia yhdistävää valmennusta. Nyt keskiössä on omien syvien arvojen kannattelema oman onnistumisen malli, joka on uutta suomalaisessa työelämässä. Tavoitteena on tarjota sisällöltään ja oppimismenetelmältään uudentyyppinen valmennuskokonaisuus.

Aineisto -Mitä aineistoja, tutkimuksia yms. hyödynsit tietokirjassasi.

Olen kirjoittanut käyttäytymistieteen alan väitöskirjan ammatillisen huippusuorituksen ja hyvinvoinnin yhdistämisestä. Tämän hankkeen yhteydessä olen päivittänyt osaamistani. Olen syventänyt ymmärrystäni ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta ja laajentanut teoreettista viitekehystäni muihin systeemiseen ajatteluun perustuviin valmennus- /terapiamalleihin, muun muassa narratiiviseen terapiaan. Olen myös perehtynyt oppimista tehostavaan ja nopeuttavaan mielikuvaoppimisen menetelmään.

Menetelmät

Taustalla on väitöskirjatyöni ja sen yhteydessä kehittämäni ammatillista huippusuoritusta ja hyvinvointia yhdistävä valmennusmalli sekä aiheesta laatimani työelämäaiheinen tietokirja. Olen edelleen kehittänyt valmennusmallia sekä suunnitellut ja toteuttanut lukuisia valmennusohjelmia eri alojen ammattilaisille kansainvälisesti viidentoista vuoden ajan. Uusi tietokirjani ja siihen liittyvä aineisto pohjautuu tähän kokemukseeni työelämän monipuolisena ja innovatiivisena pitkän linjan kehittäjänä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Ammatillista suorituskykyä ja huippusuoritusta vahvistava oman onnistumisen malli on uutta suomalaisessa työelämässä. Tietoteokseni tarjoaa sisällöllisesti tuoreen näkökulman ja oppimismenetelmältään uuden ääni-/e-kirjalajityypin työelämän kehittämiskirjallisuuteen. Esitettyä oman onnistumisen ja itsensä johtamisen mallia voidaan soveltaa kaikkialla suomalaisessa työelämässä, jossa on halu ja tarve kehittää omaa parhaansa antamisen taitoa, ammatillista huippusuoritusta ja esiintymiskyvykkyyttä.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa