Restoratiivisen toimintakulttuurin rakennuspalikat yhdistystoiminnassa

Hanketiedot

Hankenumero
230456

Hakija
Suomen Nuorisoseurat ry

Toteuttaja
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr

Lisätietoja
Annina Laaksonen
annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi

Toteutusaika
4.3.2024 - 20.12.2024

Työsuojelurahaston päätös
19.12.2023
6 520 euroa

Kokonaiskustannukset
13 040 euroa

Tiivistelmä

Työpajakokonaisuuden tavoitteena on antaa Nuorisoseurat ry:n työntekijöille näkökulmia restoratiivisiin sovinto- ja yhdessä elämisen taitoihin. Toteutuksessa käytetään sovinnon rakentamisen ja restoratiiviseen sovitteluun pohjautuvia menetelmiä. Prosessi antaa osallistujille kokemuksia rakentavan vuorovaikutuksen vahvistamisesta, tarpeiden sanoittamisesta ja kuulluksi tulemisesta, vahvistaen näiden asioiden näkymistä organisaation yhteisissä toimintatavoissa jatkossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annina Laaksonen